Alstoms första gränsöverskridande regionaltåg Coradia Polyvalent genomgår godkännande- och certifieringstester

Järnvägsbolaget SNCF Voyageurs agerar på uppdrag av fyra franska regioner och har beställt hos Alstom de första 12 elektriska vätgasdrivna tågen i Coradia Polyvalent-sortimentet för Régiolis, utvecklat av Alstom. Foto: Alstom

Det första gränsöverskridande tåget Coradia Polyvalent, som kommer att trafikera bland annat mellan Frankrike-och Tyskland, lämnade Alstoms fabrik i Reichshoffen den 12 maj. Destinationen var DB Systemtechnik testcenter i Minden (Tyskland), där tåget genomgår sina första tester för certifiering och godkännande.

Mekaniska tester går ut på att kontrollera hur tåget beter sig i kurvor. Fordonet körs sedan till Velim testcenter (Tjeckiska Republiken), där det kommer att genomgå dragkraft, bromsning, elektromagnetiska och akustiska stresstester.

Testning i det tyska kommersiella nätverket börjar våren 2022.

Certifierings- och valideringsteamen på Alstoms fabrik i Reichshoffen kommer att samarbeta med partnern Deutsche Bahn Systemtechnik under hela processen för certifieringstestning av det nya tåget, som kommer att pågå i två år.

Godkännande- och certifieringsdokumentationen kommer sedan att skickas till Certifier (Frankrike) och AEBT (Certifers tyska dotterbolag), vilket kommer att säkerställa att resultaten överensstämmer med europeiska järnvägsnormer.

I oktober 2019 beställde SNCF och Grand Est-regionen (Frankrike) 30 stycken Coradia Polyvalent-tåg med hjälp av ekonomiskt stöd från de tyska delstaterna Saarland, Rheinland-Pfalz och Baden-Württemberg, samt Europeiska ERUF- finansiering från INTERREG V Upper Rhine-programmet, som en del av ett exemplariskt gränsöverskridande partnerskap.

Dessa fyrvagnståg, byggda i dual-mode-stil (el-diesel), med dubbla spänningar (25 kV/15 kV), är utrustade med ERTMS och med två standarder specifikt för det tyska nätverket.

Tågen kommer att framföras med hastigheter upp till 160 km/h och de servar därmed tre olika länder.