Metrans fördubblar antalet containertåg på nya kinesiska sidenvägen

Metrans kranareal i Hamburgs hamn. Bild: HHLA, Thies Rätzke

Hamburg-hamnens dotterbolag och järnvägsföretaget Metrans är en av de ledande leverantörerna av intermodal containertransport i hamntrafik i Europa och är en av pionjärerna inom den snabbt växande järnvägstrafiken på New Silk Road, den nya kinesiska sidenvägen på räls.

Förra året ökade Metrans antalet containertåg mellan Europa och Kina med 114 procent.

Järnvägstrafik mellan Asien och Europa har ökat betydligt i volym och frekvens de senaste åren. Coronapandemin och de många flaskhalsarna inom sjöfarten har gett järnvägsbaserade transportförbindelser ett ytterligare lyft.

Enligt uppskattningar från företagskonsulten Roland Berger transporterades cirka 878 000 standardcontainrar (TEU) på de olika järnvägskorridorerna på New Silk Road 2020. Den internationella järnvägsföreningen UIC antar att dessa siffror kan fördubblas till 2025.

Hamburg-hamnens dotterbolaget Metrans drar också nytta av denna trend. År 2020 hanterade det intermodala företaget totalt 913 ankommande och avgående tåg (2019: 426 tåg). Det är en ökning med 114 procent, och den största ökningen (+131 procent) registrerades inom importen. Transportvolymen för Metrans på New Silk Road uppgick till cirka 30 000 TEU.