Tågoperatören VR ökar avgångarna för sträckan mellan Åbo och Helsingfors

VR ökar tågtrafiken mellan Åbo och Helsingfors. Bilden visar en barnvänligare "lekvagn". Foto: VR, kredit: Soile Laaksonen.

Tidigare i vår sålde finländska tågoperatören VR bara hälften av sittplatserna på sina tåg för att resandet skulle vara säkert med tanke på smittspridningen.

Detta slopades vid senaste månadsskiftet i och med att trafik- och kommunikationsverket, Traficoms begränsningar för kollektivtrafik upphörde den 25e april.

Några tågresenärer som Yle Åboland har talat med har varit bekymrade över att det varit rätt fullsatt då de åkt tåg.

För tillfället är avgångarna färre än tidigare, eftersom VR minskade antalet avgångar i januari.

Planeringsdirektör vid VR, Juho Hannukainen, berättade för nyhetssajten Svenska Yle, att den bakomliggande orsaken till att mängden avgångar minskade var den förvärrade Corona situationen tidigare under våren som ledde till färre tågresenärer.

- Coronasituationen har lett till att mängden resenärer har minskat och att folk gör färre resor. Mellan januari och mars 2021 minskade antalet resor med cirka 60 procent, i förhållande till mängden tågresor som gjordes under motsvarande period 2019. På grund av detta var vi tvungna att minska antalet avgångar, men vi minskade avgångarna med enbart 30 procent, berättade Hannukainen.

Enligt Hannukainen analyseras situationen ständigt och VR har lagt till vagnar på Intercity-tågen på grund av att de har noterat en ökning av passagerarantalet.

VR kommer att öka antalet avgångar mellan Åbo och Helsingfors den 17:e maj. De här tilläggsturerna körs på fredagar, lördagar och söndagar. Det blir ytterligare sex avgångar per vecka.

- Vi övervakar ständigt utvecklingen av efterfrågan och vi är redo att återställa trafiken snabbt. På rutten mellan Åbo och Helsingfors har vi sett en liten ökning av passagerare, förklarade Hannukainen för nyhetssajten Svenska Yle.

För att motverka att tågen ska bli fullsatta bedömer VR situationen veckovis och lägger till vagnar ifall det behövs.

Enligt Hannukainen handlar det för närvarande om enskilda resor som kan vara fullsatta. Han påpekar att passagerarplatserna ändå inte fylls mer än till hälften i genomsnitt även på helgerna.

- Speciellt på vardagarna finns det bra med plats i tågen.

- Men tyvärr är det inte möjligt för alla tåg, exempelvis ifall platserna fylls med kort varsel, sade Hannukainen.

Han förklarar att det däremot inte går att lägga till fler än en avgång per riktning i timmen, eftersom rälsen mellan Åbo och Kyrkslätt är ett enkelspår.

- Men vi kan agera väldigt snabbt och lägga till turer som ännu inte är i bruk ifall efterfrågan ökar, sade Hannukainen till Svenska Yle.

- Det är ett kapacitetsproblem. Vi har redan utökat mängden vagnar på tåg som avgår på fredagar och söndagar. Om vi säljer två platser för varje person blir någon utan biljett.

Enligt Hannukainen gör VR kontinuerligt enkätundersökningar gällande tågresenärernas upplevelser och fattar beslut baserat på undersökningens resultat.

På finländska VR:s tåg råder det munskyddstvång. Ifall man inte bär munskydd blir man påmind av konduktören som också uppmanar till att bära munskydd.

- Vi kräver att alla bär munskydd i våra tåg om inte det finns hälsoskäl till att man inte kan bära munskydd.

Ifall någon vägrar bära munskydd och saknar giltig orsak till att inte bära det kan personen tvingas stiga av tåget. Det är en sista utväg och VR försöker hitta andra lösningar på situationen först.

Ifall man inte har med sig munskydd kan man köpa ett ombord på tåget. Hannukainen tror inte att det skulle ske någon drastisk förändring i munskyddsanvändningen om det delades ut gratis munskydd på tåget.

- Det lönar sig att tala med konduktören ifall man upplever att regler inte följs. För närvarande har emellertid 95 procent av alla passagerare munskydd, förklarade Hannukainen för Svenska yle.