Livstidsförlängning av Infranords trotjänare ”Kockums-trallorna” – en hållbar väg till ett toppmodernt fordon

Kockumstralla modell MPSV2 innan livstidsförlängning.

Infranord har beslutat att livstidsförlänga sina Kockumstrallor. Uppdraget har gått till BS Verkstäder AB och innebär att fordonen byggs om med modern teknik som uppfyller dagens krav på prestanda och avgasutsläpp. En livstidsförlängning är en hållbar metod att uppgradera ett gammalt fordon till ett toppmodernt sådant, helt i klass med ett nybyggt. Arbetsmiljön för förare och underhållspersonal förbättras genom ny design av hytt samt smartare konstruktion som underlättar genomförande av frekventa underhållsåtgärder. BS Verkstäder arbetssätt kännetecknas av ett tätt samarbete med kunden, en förutsättning för lyckade projekt. Företaget har mångårig erfarenhet av detta arbetssätt och av livstidsförlängningar av olika fordonstyper. Sedan 2014 pågår ett större projekt där hittills 20 livstidsförlängda OBW10-trallor levererats till kund.

Historik Kockums-trallor

Infranord AB har totalt 30 st. fordon av typen MPSV (Multi Purpose Service Vehicle), i dagligt tal Kockumstrallor. De har varit i drift sedan slutet av 1990-talet då de första levererades till dåvarande Banverket. Kockums Industrier i Malmö utvecklade och byggde fordonen, varav de sista levererades i början av 2000-talet. Motortrallorna används som arbetsfordon av Infranord i hela landet och är mycket uppskattade. Inte minst vintertid då de röjer mycket snö i Sveriges norra delar.

En unik egenskap hos denna fordonstyp är att de är utrustade med vändskiva som gör att hela maskinen kan lyftas upp från rälen och roteras hydrauliskt 180 grader. På så sätt byter man körriktning på trallan utan att behöva växla runt fordonet.

Livstidsförlängning – bra för miljön!

Livstidsförlängning av ett fordon är ett utmärkt exempel på ett hållbart arbetssätt som är bra för miljön. Genom att återanvända fordonets ram, axlar och hjul tar man tillvara på cirka 15 ton stål-råvara som inte behöver nyproduceras. Bromsdetaljer renoveras och alla övriga system konstrueras om och byggs upp med ny, modern teknik som uppfyller dagens tuffare krav inom miljö och arbetsmiljö.

Livstidsförlängning av en Kockumstralla innebär en total genomgång av hela fordonet. Ramen blästras och inspekteras varefter eventuella skador svetsrepareras, innan den lackeras. Axlar och utväxling revideras och fordonens hastighet höjs från 80 km/h till 100 km/h. El-, luft- och hydrauliksystem ersätts med ny konstruktion och fordonet utrustas med PLC-styrning. En modern motor med högsta miljöklass som uppfyller dagens krav på avgasutsläpp, samt kan köras på miljövänligt bränsle (HVO100), monteras. Den bränslesnåla och energieffektiva motorn medför även sänkt bränsleförbrukning, vilket minskar förbrukningen av ändliga resurser.

Hytten nykonstrueras vilket resulterar i en modernare, tystare och mer vibrationsdämpad arbetsmiljö för föraren. Smartare design och placering av komponenter underlättar för underhållspersonal vid tillsyn och frekventa underhållsåtgärder.

 

bild
Plasser & Theurer OBW10 före utförd livstidsförlängning. 

 

bild
Plasser & Theurer OBW10 efter utförd livstidsförlängning. 

 

Nära samarbete med kund - nyckeln till en lyckad livstidsförlängning

Förutsättningen för en lyckad livstidsförlängning är ett tätt samarbete med kunden. BS Verkstäder arbetar alltid enligt den principen och välkomnar sina kunder att aktivt delta på plats i Falköping i de pågående projekten. Livstidsförlängningen av Kockumstrallorna kommer att genomföras i nära samarbete med Infranord AB, som kommer att ha full insyn under hela projekttiden. Infranord kommer också att engagera förare och underhållspersonal i olika referensgrupper under projektets gång för att uppnå bästa möjliga slutresultat.

Kompetens och erfarenhet hos BS Verkstäder

BS Verkstäder har lång erfarenhet av att livstidsförlänga olika fordonstyper åt ett flertal kunder. Redan under 1990-talet livstidsförlängdes 10 st. MTR 032, ursprungligen byggda av Hilding Carlsson 30 år tidigare. Under 2000-talets första hälft livstidsförlängdes 4 st. Robeltrallor, och under andra hälften 5 st. Geismar LM 5, följt av 3 st. EM 80. Sedan 2014 pågår ett omfattande livstidsförlängnings-projekt, där hittills 20 st. Plasser & Theurer OBW10 trallor levererats till kund efter likställning och ombyggnad (se bild för exempel på före och efter livstidsförlängning).

BS Verkstäders kompetenta personal hanterar allt från komplexa projekt, ombyggnader och livstidsförlängningar till fältservice, avancerad felavhjälpning och planerade underhållsinsatser. Företaget har väl inarbetade rutiner som passar både för enstycks och serieproduktion, samt ändamålsenliga och välutrustade lokaler ett stenkast från Västra Stambanan.

Kontaktuppgifter
Britt-Inger Garsäter VD
Telefon: 072-6440980

Besök BS Verkstäders hemsida HÄR!

bild