Stadler och Ukrzaliznycya har kommit överens om lokaliseringen av produktionen av de tåg som har beställts till Ukraina

Ukrainska järnvägsbolaget, Ukrzaliznytsia och schweiziska tillverkare av rullande materiel Stadler CIS AG tecknade nyligen ett avtal om att lokalisera tillverkningen av schweiziska tåg till Ukraina, med syfte att utveckla landets järnvägtransporter. Foto: Ukrzaliznytsia

Ukrainska järnvägsbolaget Ukrzaliznycya och Stadler CIS AG planerar att förlägga produktionen av schweiziska persontåg till Ukraina. Detta framgår av memorandumet som undertecknats av den ukrainska sidan och Stadlers bolagsstyrelse.

Framför allt kom de ukrainska och schweiziska företagen överens om att utveckla passagerar- och järnvägstransporter i Ukraina som en del av City Express-projektet (Kiev City Express) och att arbeta för insamling av finansiella medel. Om Stadler CIS AG vinner ett av anbuden och tilldelas ordern för leverans av järnvägsfordon till Ukraina, planerar företaget att undersöka möjligheten att förlägga produktionen till Ukraina.

- Vi är intresserade av att arbeta med världsledande tillverkare av rullande materiel som har givit prov på goda resultat när det gäller andra järnvägslinjer i världen, inklusive kan erbjuda ett brett utbud av materiel och teknik, sade Ukrzaliznycyas tillförordnade ordförande, Ivan Jurik.

Memorandumet undertecknades av Ukrzaliznycyas tillförordnade ordförande, Ivan Jurik, tillförordnad styrelseledamot och chef för Ukrzaliznycyas passagerartjänster, Oleksandr Percovsʹkij, VD för Stadler CIS AG, Peter Christoph Spuhler, och VD för Stadler CIS AG, Alexander Luft, i närvaro av vice premiärminister och minister för strategisk industripolitik, Oleg Urusʹky, och första biträdande minister för infrastruktur i Ukraina, Dmitri Abramovič.

Ukrzaliznycya fortsätter att föra arbetsdialoger med andra internationella leverantörer av persontåg och räknar med ukrainska statens stöd när det gäller att finansiera utvecklingen av landets persontransporter.