Stor förväntan på närtåg från Hangö till Helsingfors

Pendeltåg, som i Finland kallas för Y-tåg är på väg från Karis till Helsingfors, lämnar Lillgårds järnvägstunnel. Foto: Creative Commons, kredit: Antti Havukainen

Det tidigare lokala så kallade Y-tåget upphörde med trafiken i Västnyland 2015. Nu hoppas västnylänningar i Finland på trafik mellan Hangö och Helsingfors.

I Västnyland tror man nu på persontrafik mellan Hangö och Helsingfors. Det är elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan som gör att västnylänningarna hoppas kunna åka tåg från Hangö till huvudstaden utan att byta tåg i Karis.

Kustbanegruppen diskuterade nyligen möjligheterna till persontrafik mellan Hangö och Hyvinge.

Y-tåget som gick från Karis till Helsingfors, med många stopp längs vägen, lades ner 2015. Nu hoppas västnylänningarna att Y-tågstrafiken kan återuppstå i och med elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan.

Juho Hannukainen, planerare för persontrafiken vid VR, är positiv till tanken, men konstaterade att det är Kommunikationsministeriet som bestämmer om rutter, utbud och tidtabeller.

VR:s positiva inställning gjorde Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist och tekniska direktören Jan Gröndahl glada.

- Jag ser persontrafik mellan Hangö och Helsingfors som fullt realistiskt eftersom elektrifieringen skapar ett system där man inte behöver byta tåg, sa Jan Gröndahl, till nyhetssajten Svenska yle.

- Vi måste diskutera med Kommunikationsministeriet om det här är möjligt att förverkliga eller inte, sa Ragnar Lundqvist.

Gröndahl påminde ändå om att det ännu tar tre till fyra år innan elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan är klar. Sedan kan man börja fundera på persontrafik mellan Hangö och Helsingfors.

Men det är viktigt att först prioritera kustbanan, den måste förbättras innan man satsar på persontrafik med Y-tåg.

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet (SFP), konstaterade att regeringen satsar 60 miljoner på kustbanan.

- Det räcker inte, men det är en början. Min bedömning är att det behövs två spår på vissa ställen på kustbanan för att vi ska kunna prata om närtåg.

- Jag hoppas på och vill ha ett närtåg, men det får inte ske på bekostnad av fjärrtrafiken på kustbanan, sade Blomqvist till nyhetssajten Svenska Yle.

Stickspår till Joddböle kräver ekonomiska utredningar

På webbinariet pratade man också om ett stickspår till Joddböle i Ingå. Där finns bland annat hamnbolaget Inkoo Shipping och det finns planer på en datacentral på området.

Minister Thomas Blomqvist från Raseborg sa att ett stickspår är realistiskt, men det kräver satsningar på kustbanans kapacitet, alltså att det finns parallella spår på banan.

Kustbanegruppen består av representanter från städerna Raseborg, Hangö, Ingå, Sjundeå och Kyrkslätt. Gruppen arbetar för att kustbanan ska förbättras. Ragnar Lundqvist är ordförande för gruppen.