Över 500 godsvagnar hos Mercer & Transwaggon utrustades med automatisk lastviktövervakning

Mer än 3,5 miljoner ton timmer, flis och sågat virke transporteras varje år på järnvägen av leverantören Mercer Holz i form av av full service för skogsägare och träindustri. Foto: Transwaggon

- Det faktum att timmerlastaren omedelbart kan se om vagnen är överbelastad är en oöverträffad fördel, säger Lothar Krebs, biträdande försäljningschef på TRANSWAGGON GmbH i Hamburg. Och det rör sig om automatisk belastningsviktövervakning från företaget PJM.

Den sista av totalt mer än 500 vagnar utrustades med Load Monitor System som Mercer Holz nu använder.

På grund av olika densiteter och fuktinnehåll kan trä ha viktskillnader på upp till 50 procent, vilket är en stor osäkerhetsfaktor vid lastning.

- Vi behöver pålitliga, stabila vagnar och laddningssäkerhet, sammanfattar Jürgen Köhler, chef för logistik på Mercer Holz GmbH.

Allt detta säkerställs med hjälp av  Load Monitor: ett system, som analyserar lastvikten och dess fördelning under lastningsprocessen och använder signallampor för att ange när den maximala lastkapaciteten har uppnåtts. All viktig information överförs i realtid. Dataöverföringen är exakt och pålitlig och tåglistor finns tillgängliga online.

- Användningen av vagnarna är extremt hög, säger PJM:s VD Günter Petschnig.

- På grund av den betydande ökningen av systemets effektivitet, säkerhet och ekonomi, garanterar den automatiska lastviktsövervakningen en snabb ROI-effekt. Detta gör godstransporter på järnväg attraktivare än lastbilstransporter, understryker Petschnig.