Brandenburg: Start för produktion och användning av grön vätgas på järnvägen

Vätgasdrivet pendeltåg i tyska delstaten Brandenburg. Foto: NEB

Federala tyska transportministern Andreas Scheuer överlämnade nyligen cirka 25 miljoner euro till myndigheter i delstaten Brandenburgs distrikt Barnim och Oberhavel.

Det är utgångspunkten för ett banbrytande projekt som förbundsminister Andreas Scheuer nyligen presenterade vid Basdorfs tågstation tillsammans med representanter för nationell och lokal politik. Projektet handlar framför allt om byggandet av en regional vätgasinfrastruktur.

- Vi återaktiverar Heidekrautbanans huvudlinjer, vi förbinder området med metropolen Berlin och allt detta med 100 procent grön vätgas. I dag tar vi en annat gigantiskt steg i riktning mot klimatneutral järnvägstransport. Vi genomför därför vår nationella vätgasstrategi, sa Dafe Scheuer i sitt invigningstal.

Totalt fanns det cirka 25 miljoner euro i ministerns bagage, som han överlämnade till de tre huvudtransportföretagen ENERTRAG, Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) och Kreiswerke Barnim. Med detta stöd vill de tre långvariga partners i regionen norr om Berlin sätta standarder för utvecklingen av en regional vätgasinfrastruktur och hållbar rörlighet inom järnvägstransporter. (SPNV).

- Genom att använda vätgasdrivna fordon kan buller reduceras och koldioxidutsläpp undvikas i regional trafik, förklarar Detlef Bröcker, chef för Niederbarnimer Railway, huvudmålet för projektet.

- Den gröna vätgasen produceras inte bara till 100 procent från lokalt genererade, förnybara energier utan den möjliggör också helt utsläppsfri lokal järnvägstrafik längs hela värdekedjan. Från och med december kommer tågoperatören NEB att få ett bidrag på cirka nio miljoner euro. År 2024 ska sex bränslecelltåg kunna användas på den regionala tåglinjen RB27. Vätgastågen ökar attraktionskraften för lokala järnvägstransporter för yrkesmässig trafik och turism och stöder utvecklingen av miljövänlig, grön rörlighet i regionen, tillade Bröcker.

Kreiswerke Barnim, samarbetsgruppens tredje partner, bygger en vätgaspåfyllningsstation för att skapa den nödvändiga infrastrukturen för leverans av vätgas som produceras på den plats där energin behövs. Projektet stöds med 2,5 miljoner euro.