Thales installerar ETCS nivå 2 i Finland

Hela finländska lokomotivutrustningen ska anpassas till ny teknik för digital styrning fram till 2040. Foto: Thales

Thales kommer att leverera och installera ETCS-nivå 2-signalering på linjen Kotka-Kouvola- Fredrikshamn. Det blir det första ETCS nivå 2-spåret i Finland, som förbereds inför lanseringen av en rikstäckande uppdatering av ETCS. Kommersiell användning av det nya signalsystemet inleds i början av 2023.

Byggandet av det europeiska tåg- kontrollsystemet (ETCS) startar sommaren 2021 och pågår till slutet av 2023.

Implementeringen av systemet är planerad till augusti-oktober 2023. Det är den enskilt största upphandling som görs på projektet till ett värde av 20 miljoner euro.

- Järnvägssträckan Kouvola - Kotka/Fredrikshamn är en mycket viktig linje för finsk godstrafik. Vi kommer äntligen att få säkerheten för det moderna signalsystemet på banan, säger Esa Sirkiä, avdelningsdirektör för projekt vid Trafikinfrastrukturverket.

Järnvägsavsnittet i södra Finland förbinder hamnarna i Hamina och Kotka, som är av stor betydelse för Finland.

Testspår

Banavsnittet Kotka-Kouvola-Fredrikshamn kommer att vara det första spåret i Finland som är utrustat med ETCS och kommer att fungera som ett testspår innan man lanserar en rikstäckande uppdatering av tåg- styrningssystemet till ETCS nivå 2.

Ett annat centralt mål för detta projekt är att förbereda finländska experter på signalsystem så att de kan arbeta med det nya systemet. Ett nyckelelement är specifikationsfasen som nu kommer att äga rum, där det mer exakta innehållet i ETCS-delen kommer att definieras, utvecklas och utformas tillsammans med Thales. Målet är att hitta en generisk ETCS nivå 2-lösning som bäst stöder projektet och Finlands framtida mål.

Vägen till FRMCS

Systemet är baserat på 5G-teknik och syftar till att vara kompatibelt med FRMCS.

- Jag är säker på att testresultat kommer att väcka stort intresse i hela Europa, säger Juha Lehtola, projektledare för det finländska ERTMS-programmet på FTIA.

- I detta projekt kommer FTIA att testa radionät som tillhandahålls av kommersiella teleoperatörer för överföring av ETCS-data i kommunikationen mellan Radio Block Center (RBC) och rullande materiel. Det stora målet är att förbereda införandet av Future Railway Mobile Communication System (FRMCS) så snart EU-standarderna tillåter det.

- Finlands hela järnvägsnät och järnvägsföretagens lokomotivutrustning ska anpassas till ny teknik för digital styrning fram till 2040.

- Denna förberedelse styrs av DIGIRATA-projektet, som involverar mer än hundra järnvägstekniker från olika företag, säger Sakari Nieminen, projektledare för upphandling av säkerhetsutrustning för järnvägsprojektet Kouvola-Kotka/Fredrikshamn.