Lineas förvärvar Independent Rail Partner

Ett tåg från Independent Rail Partner på väg. Foto: Flickr, Kredit: Cargo Driver

Fraktoperatören Lineas har förvärvat Independent Rail Partner (IRP), en Rotterdam-baserad tågoperatör, för att stärka sin närvaro i Nederländerna.

Rotterdam är ett enda stort godstrafiknav och dessutom en stor europeisk godshamn. Följaktligen såg Lineas, Europas största privata godstrafikföretag, detta förvärv som ett viktigt steg.

Lineas har länge utvecklat sitt Green Xpress Network, som nu omfattar 23 destinationer i Europa, senast Vorarlberg och Polen.

Lineas säger att de vill bygga en riktig europeisk järnvägstransport som ger drivkraft åt modalskiftet.

IRP och Lineas har länge varit partner och IRP är expert på så kallade första och sista milstjänster i Rotterdam. Det är också en toppoperatör i Nederländerna.

Lineas säger att hamnen i Rotterdam är av "betydelsefull strategisk betydelse" för Green Xpress Network. Det hoppas vidare att förvärvet kommer att förkorta transittiderna och erbjuda nya operativa möjligheter samt nya Xpress-anslutningar från Rotterdam. Lineas hoppas kunna påskynda sina utvecklingsplaner genom förvärv och partnerskap.

Deras gröna Xpress-nätverk erbjuder dagliga snabba järnvägsförbindelser mellan europeiska nav som kan nå sina destinationer snabbare än traditionella godsvagnar: deras transporttider reduceras med upp till 80 procent. Järnvägstransporter har dessutom visat sig vara särskilt robusta under pandemin.

- Företag frågar efter enkla dörr-till-dörr-transportlösningar med en bra järnvägsträcka som fundament. Med vårt Green Xpress Network har vi byggt en unik lösning som verkligen hedrar varumärket. Det har aldrig varit lättare att byta till järnväg, konstaterar Lineas VD, Geert Pauwels.

- Nu vill vi skala upp det i hela Europa i samarbete med andra dynamiska privata aktörer som också vill ha en bestående positiv inverkan på den europeiska försörjningskedjan, mobiliteten och klimatet.