Finland och Estland undertecknade ett samförståndsavtal om trafiksamarbete mellan länderna, däribland om tunnelprojektet mellan Helsingfors och Tallinn

I samförståndsavtalet konstateras tunnelprojektet mellan Helsingfors och Tallinn vara ett unikt framtidsprojekt som förutsätter innovativa åtgärder och mångsidiga finansieringskällor. Tillsammans med Rail Baltica kan tunneln bli en snabb förbindelse till Centraleuropa. Foto: Finlands Kommunikationsministerium

Finlands kommunikationsminister Timo Harakka och Estlands ekonomi- och strukturminister Taavi Aas undertecknade nyligen ett samförståndsavtal om trafiksamarbete mellan länderna.

Samförståndsavtalet möjliggör samarbete mellan transportsektorn och ett informationsutbyte mellan staterna i syfte att främja stora trafikprojekt. Sådana projekt är tunnelprojektet mellan Helsingfors och Tallinn, projektet Rail Baltica, transeuropeiska transportnät och stomnätskorridoren mellan Nordsjön och Östersjön. Samförståndsavtalet skapar också bättre möjligheter att ansöka om EU-finansiering för projekt.

Genom samförståndsavtalet förbinder sig staterna inte till enskilda projekt.

- I Finland och Estland pågår mycket ambitiösa projekt inom spårtrafiken. Våra länder och våra huvudstäder ligger vid samma europeiska stamnätskorridorer som snart utvidgas. För att dra nytta av de möjligheter som dessa erbjuder är det klokt att utveckla våra trafiksystem i gott samarbete och med ett tätt informationsutbyte. Målet måste vara att Finlands och Estlands trafiksystem ska fungera multimodalt tillsammans och erbjuda hållbara förbindelser av god kvalitet för resor och transporter mellan norra och mellersta Europa , konstaterar Finlands kommunikationsminister Timo Harakka.

Estlands ekonomi- och strukturminister Taavi Aas är nöjd över att Finland och Estland har kommit överens om en gemensam grund för tunnelprojektet mellan Helsingfors och Tallinn och Rail Baltica. ”Rail Baltica borde inte sluta i Tallinn utan fortsätta till Helsingfors. Anslutningen av tunneln till det transeuropeiska transportnätverket blir en ny transportväg för gods till Europa. Det förenar också Tallinn och Helsingfors till en ”dubbelstad.”

Projektet FinEst Link publicerade i februari 2018 resultaten av utredningsprojektet för en järnvägstunnel mellan Helsingfors och Tallinn. Utifrån denna utredning undersöker företrädare för Finlands och Estlands kommunikationsministerier samt städerna Helsingfors och Tallinn fortsätta åtgärder i en arbetsgrupp. Samarbetet kring tunneln diskuterades bland annat vid ett gemensamt möte mellan Finlands och Estlands regeringar i maj 2018.

Samförståndsavtalet sträcker sig till 2030.