Polen: Med PKP Intercity direkt till Bieszczady-bergen

Sista bansträckan till Uherce Mineralne i Bieszczady-bergen. Foto: Creative Commons, kredit: Tomasz Chorwat.

Polska tågoperatören PKP Intercity kommer för första gången under sommarsemestern 2021att ombesörja trafiken till Uherce Mineralne i Bieszczady-bergen, en del av östra Karpaterna,. För att möjliggöra säsongens helgresor upprustar PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) en bro över floden San och den hittills trafikfria järnvägslinjen från Zagórz till Uherce.

Tidtabellerna som publicerats sedan december indikerar att PKP Intercity kommer att utöka verksamheten på linje nummer 108 till Uherce-stationen under sommarhelgerna. En bra nyhet för inbitna vandrare.

En hyrd diesel multipelenhet från SKPL CARGO kommer att användas för banavsnittet.

Snabbtåget TLK 30162 kör varje lördag från Krakows centralstation via Nowy Zagórz direkt till Uherce, därifrån körs tillbaka söderut via Zagórz station till Komańcza och Łupków nära den slovakiska gränsen.

Idén att ansluta Uherce, Komańcza och Łupków med ett tåg från Kraków härrör sig bland annat från passagerare, som vill ha en direkt anslutning till närmaste turistattraktion, nämligen Solinas och Myczkowskies vattenreservoarer.

Samtidigt förbättras tillgången till tåget i staden Lesko, även om orten ligger på en platå ovanför San 5 kilometer från tågstationen, vilket är av stor betydelse för både invånare och turister.

När den första ungersk-galiciska järnvägen (EUGE) byggdes 1872 nekades denna 5000-invånarstad en närmare förbindelse, eftersom den polska aristokratiska familjen Krasicki inte gick med på att en järnväg skulle byggas genom hans palatsträdgårdar.

PKP PLK arbetar för närvarande med att förbättra infrastrukturen på bansträckan Zagórz - Uherce. Som ett resultat av detta arbete höjs tågets tillåtna hastighet senare till 50 km/h. Byggnadselementen för en järnvägsbro som återuppbyggs kommer från Krakow, där bron över floden Vistula demonterades.

I nästa fas, efter 26 september 2021, kommer brokonstruktionen att bytas ut. Slutförandet av arbetet är planerat till december 2021. Inget arbete planeras för närvarande på den ytterligare delen från Uherce till Krościenko. Därifrån till den ukrainska staden Chyriv gick internationella tåg från Przewozy Regionalne fram till 2010.