BS80, Uppkörningsbart växeldriv – ett modernt alternativ till klotväxeln!

BS Verkstäder AB vann Trafikverkets upphandling av ”Enklare omläggningsanordning” för sidospår, depåer och bangårdar förra året. Det uppkörningsbara växeldrivet är en egenutvecklad produkt från BS Verkstäder och har funnits på marknaden sedan 1980-talet. Cirka 700 st. växeldriv är installerade runt om på olika bangårdar och depåer i Sverige. Omfattande tester har genomförts för att uppfylla Trafikverkets krav. Bl.a. klarar växeldrivet temperaturer ner till -30 grader C och ett driv har gått i en testrigg dygnet runt i cirka ett halvår med en omläggning i minuten. De första växeldriven av den nya versionen (BS80-170-2020) är installerade i Boden och Malmö för erfarenhetsdrift på Trafikverkets anläggningar.

Beprövad produkt

Växeldrivet anses vara driftsäkert och robust av kunder som har driven installerade sedan många år på sina anläggningar. Vid nyligen genomförd uppmätning av växeldriv som varit i drift sedan 90-talet kunde inget väsentligt slitage ses.

Det finns växeldrivdriv installerade hos flera olika typer av kunder, från industrispår med några få enheter till Stockholms Lokaltrafik som har flera hundra. BS-drivet är installerat på alla depåer som byggts de senaste 5 åren. En av de senaste installationerna finns på Kärråkra-depån i Hässleholm där växeldrivet är installerat i samtliga fyrtiotal växlar som ingår i depån.

bild
Bild: BS Verkstäder

Ny CE-märkning av uppgraderade versionen

BS Verkstäder har valt att göra en helt ny CE-märkning av den nya versionen. Konstruktionskraven kommer bland annat från Maskindirektivet och TRVs upphandlingskrav. Exempel på tester som genomförts för att visa att produkten uppfyller de högt ställda kraven är testkörning i provrigg, dels i köldkammare hos RISE i Borås (-30 grader Celsius) och dels långtidstest med 185217 stycken omläggningar. Under långtidstesten kontrollerades drivets status regelbundet (i cykler av 18500 omläggningar). Inga driftstörningar eller något slitage noterades.

 

bild
Styrskåp. Bild: BS Verkstäder

 

Förbättrar arbetsmiljön för förare och växlingspersonal

Växeldrivet är uppkörningsbart och manövreras via en omläggningsknapp monterad på en stolpe som nås från förarhytten. Stolpens höjd och avstånd anpassas efter fordonstyp, vilket innebär ett smidigt system som passar alla fordonstyper. Växelns läge indikeras med en tydlig pil som syns på långt avstånd. Manuell omläggning av tunga växelklot är därmed ett minne blott.

Växeldrivet kommer att kunna köpas från Trafikverket Logistiks materialkatalog (f.d. Materialservice) för Trafikverkets anläggningar. För övriga anläggningar kan drivet beställas direkt från BS Verkstäder. Det finns i två versioner (110 eller 170 mm tungöppning) samt ett mittdriv (110 mm) för installationer där marklådan inte får plats vid sidan av spåret.

Kontaktuppgifter

Britt-Inger Garsäter VD
Telefon: 072-6440980
Besök hemsidan HÄR!

bild