Alpha Trains utrustar 77 lok med ETCS Baseline 3 Release 2

Alpha Trains lok av typ Vossloh G1000 till vänster. Foto: Alpha Trains

Centraleuropeiska tågoperatören Alpha Trains uppgraderar 77 lok med ETCS Baseline (BL) 3 Release 2, varav 55 är av typ Bombardier Traxx 186 med godkännande för Tyskland, Österrike, Belgien och Nederländerna, 8 stycken av typ Vossloh G1206 och 14 lok av typ Vossloh G2000. Alla Vossloh-lok är godkända för Tyskland och Nederländerna.

Nio stycken Vossloh G1000-lok från Alpha Trains för drift i Tyskland och Luxemburg har redan utrustats med ETCS Baseline 3 Maintenance Release 1.

Alpha Trains har gett Alstom/Bombardier Transportation i uppdrag att genomföra upprustningen för Traxx-loken. Alstom Belgium kommer att dessutom att konvertera 22 Vossloh-lok till ETCS Baseline 3 Release 2.

ETCS BL 3 erbjuder Alpha Trains kunder tydliga konkurrensfördelar. Det möjliggör gränsöverskridande interoperabilitet och sänker infrastrukturkostnader genom att ersätta nationella säkerhetssystem. Mer än 20 olika kontroll-/kommandosystem som för närvarande används i Europa kommer att ersättas av ett enda harmoniserat system.

Den europeiska standardiseringen av järnvägssäkerhetssystem för gränsöverskridande trafik gör passagerar- och godstrafiken betydligt enklare och ännu mer attraktiv.

Systemet gör det möjligt att flytta trafik från väg till järnväg, bevara järnvägarnas konkurrenskraft och hållbarhet och minska koldioxidutsläppen.

Ombyggnaden av lok av typ Traxx, G1206 och G2000 är en del av det holländska ERTMS-programmet och samfinansierades av Europeiska unionens Connecting Europe Facility (CEF), ett EU-program från Europeiska verkställande organet för klimat, infrastruktur och miljö CINEA