Spårväg till finländska städerna Närpes och till Pirkkala utreds

- Elva duospårvagnar placerade i staden Seinäjoki för att köra både på gatuspår och ute på järnvägsnätet. Det hör till de planer som finländska staten nu i detalj utreder. Då kan städer som Vasa, Pirkkala och Närpes en dag få spårvagn. Bild: Konstnärens impression av spårvagn i en mindre stad. Kredit: Puheenaiheet

En snabbspårväg är en spårväg som både går längs och på vägar samt på egen banvall. För närvarande planeras flera kortare spårvägsavsnitt i olika finländska kommuner. En förbindelse mellan Tammerfors och staden Pirkkala är en av dessa. 

Snabbspårvägen är den nya kollektivtrafiken till exempel på ett 110 kilometers nät i danska Århus med omgivande landsbygd. Flera regioner i Finland har nu utrett modellen med duotåg och nu utreder staten vidare. 

I boomen för mera tåg utreds nu om det skulle gå att köra lokaltrafik, eller snabbspårvagn, på järnvägsspåren. Det tittar man på nu mellan Vasa och Seinäjoki, eller till exempel mellan Åbo och Nådendal.

Förortsbanor för trafik mellan förorter och en stadskärna eller för trafik mellan förorter. Om den fortsätter planskilt genom stadskärnan benämns den ofta som en premetro eller mer generellt stadsbana. En spårväg med egen banvall men med gatukorsningar blir klart långsammare både om det är med eller utan trafiksignaler.

 Snabbspårväg ska inte blandas ihop med det engelska begreppet light rail, som egentligen är en amerikansk samlingsbeteckning för spårtrafik med mindre tåg.

Snabbspårväg är dock inte något nytt begrepp. Granebergslinjen i Uppsala kallades "Sveriges första snabbspårväg" och 1921 gjordes ett betänkande i Stockholm ang "förslag till snabbspårvägar och förortsbanor till och genom Brännkyrka och Bromma". Dessa byggdes senare (till exempel Ängbybanan) och konverterades sedan till tunnelbana.

Sveriges snabbaste spårväg är Centralstationen-Angered (Angeredsbanan) i Göteborg som går 11 kilometer på 18 minuter, med marschfart 60 km/h. Linjerna på sträckan fortsätter dock i Göteborgs gatuspårvägsnät i mycket lägre hastigheter. Spårvägar utan plankorsningar finns i flera andra riktningar i Göteborgs förorter.