Helsingfors börjar testa en ny snabbspårvagn

Snabbspårvagnarnas golv ligger på samma nivå som hållplatsernas plattformar och det finns inga trappor inne i vagnarna. I stadens centrum använder detta expressfordon samma spår som de nuvarande spårvagnarna. Bild: IDIS Design

En första, nya generations snabbspårvagn transporterades nyligen från Kainuu till Helsingfors. Vagnen levererades med lastbilmonterad lavett från Škoda Transtechs fabrik i Otanmäki till HKLs Koskela-depå, där den kommer att förberedas för idrifttagning. Resan varade ungefär en dag.

Detta är den första snabbgående ForCity Smart Artic X54-vagnen byggd för framtida trafik i huvudstadsregionen Helsingfors. Vagnarna har tvåvägsfunktion, vilket innebär att de har förarhytter i vardera änden och dörrar på båda sidor. Spårvagnarna är 34 meter långa och vid behov kan de senare förlängas med cirka tio meter.

Den första snabbspårvagnens prototyp, som Helsingfors kollektivtrafikbolag HKL kommer att testa i stadens spårvagnsnät från och med sommaren 2021. Användarupplevelsen från prototypvagnen utnyttjas för eventuella förbättringar när slutproduktionen av serieproduktionslösningarna slutförs. Vid denna tidpunkt kommer passagerarna också att kunna iaktta den nya spårvagnen ute på stan.

Höghastighetsspårvagnarna är utformade för att passa det speciella järnvägsnätet i vissa delar av Helsingfors. Dessutom är vagnarna så kompatibla som möjligt med de befintliga Artic-vagnarna i huvudstadens centrum ur trafik- och underhållssynpunkt. Vagnarna är, enligt tillverkaren, miljövänliga, energieffektiva, konvertibla, barriärfria och billiga att underhålla.