Nya wifi-frekvenser kräver ombyggnad av danska S-tågens signalsystem

S-tåg är Köpenhamns lokaltåg som förbinder innerstaden med Hillerød, Klampenborg, Frederikssund, Farum, Høje-Taastrup och Køge. Järnvägsnätet de betjänar, som också inkluderar Ringjärnvägen, kallas S-järnvägen. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Banedanmark

Nya wifi-frekvenser som antagits av EU överlappar S-tågens nya signalsystem. Därför behövs det digitala signalsystemet med en byggnadsbudget på 3,4 miljarder DKK att förnyas fundamentalt.

En miljard DKK för ersättning av S-tågens signalsystem blir nu ännu dyrare än förväntat.

Mitt i arbetet med utbyggnaden av ett signalsystem för miljarder DKK drabbas det danska pendeltågets årslånga digitaliseringsprojekt av en oväntad extra räkning.

S-tågens nya signalsystem

Danmarks nya signalsystem har sina rötter i ett tidigare politiskt beslut från 2009, där 24,9 miljarder DKK öronmärktes för digitalisering av signalsystemen på både långväga linjenät och S-tåg.

År 2017 justerades budgetramen till 19,6 miljarder DKK varav 3,4 miljarder DKK reserverades för ny signalutrustning på S-linjen.

På den tiden förväntade man sig att det nya CBTC-signalsystemet (Communication Based Train Control) skulle vara klart i slutet av 2021. I dag förväntas projektet vara klart senast i början av 2023.

Längs vägen har det totala projektets kostnader ökat med 4,4 miljarder DKK.

EU:s frekvenskommitté har precis beslutat att tilldela frekvensbandet 5945-6425 MHz kallat 6 GHz-bandet till EU:s medlemsstater, så att alla får nästa generations snabba wifi.

Men uppenbarligen överlappar 6 GHz-bandet frekvenserna i CBTC-signalsystemet. Därför finns det en risk att användare av det nya wifi-nätverket påverkar kommunikationen inom S-tågtrafiken i Köpenhamn.

Därför måste Banedanmark och Siemens Mobility, som har levererat CBTC-systemet, nu ändra S-linjens nya signaleringssystem.

Banedanmark har för närvarande ingen aning om var priset för omstruktureringen kommer att sluta.

EU-länderna har beslutat senast den 1 december att öppna nya wifi-frekvenser för de 27 medlemsstaterna i strävan att kunna hålla jämna steg med det snabbt ökande antalet trådlösa internetanslutningar och explosiv dataförbrukning.

Trots att de nya wifi-frekvenserna är bra för internetanvändare är det dåliga nyheter för Banedanmarks nya signaleringssystem och S-tågen.