Stockholms Handelskammare välkomnar intresse för järnvägssatsning till Oslo

Centrala järnvägsstationen i norska huvudstaden sedd från luften. Norge är Stockholms största exportmarknad.Foto: Creative Commons Lic. Kredit: GAD

Stockholms Handelskammare, som utrett frågan om en satsning på tågsträckan mellan Stockholm och Oslo, välkomnar regeringens besked:

– Bättre järnväg för snabbare tåg mellan våra huvudstäder är en mycket bra investering som skulle halvera restiden, öka utbytet mellan våra länder och förbättra för klimatet, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd för Stockholms Handelskammare.

I dag flyger omkring 1,4 miljoner resenärer mellan huvudstäderna varje år, vilket ska jämföras med endast 200 000 som åker tåg.

– Just nu tar det orimligt lång tid att åka tåg mellan huvudstäderna. Hela sex timmar tar det att resa enkel väg. Det är fullt möjligt att korta den tiden till ungefär tre timmar och det gör naturligtvis spårtrafiken betydligt mer attraktiv, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Snabbare tågresor gynnar även regionerna mellan Stockholm och Oslo.

– Tidsvinsterna för städer som Örebro och Karlstad skulle vara betydande. Det bor många människor i hela stråket som skulle få bättre tillgång till och utbyte med två av Nordens stora tillväxtregioner, säger Andreas Hatzigeorgiou.

Under 2019 exporterades varor från Stockholm till Norge till ett värde av 47 miljarder kronor, motsvarande ungefär 12 procent av den svenska huvudstadens totala export. Det gör Norge till Stockholms största exportmarknad.

Utbytet har intensifierats med åren och exporten har ökat med över 72 procent sedan 2014. På nationell nivå sysselsätter den svenska exporten till Norge ungefär 110 000 personer, vilka främst arbetar inom tjänstenäringen.

– Att satsa på Stockholm-Oslo-järnvägen är ett utmärkt sätt att vårda, värna och utveckla de ekonomiska relationerna i ett av de absolut viktigaste affärsutbytena i vår närmsta omvärld. Därför är det positivt att regeringen nu öppnar upp för denna viktiga investering.