Banedanmark har köpt och reserverat 13 tomter i Solbjerg för en ny järnvägssträcka

Invånarna i byn Astrup strax öster om Solbjerg blev överraskade, när de på hösten 2013 fick reda på att en ny järnväg mellan Hovedgård och Hasselager skulle byggas genom deras by. Men ännu har inga definitiva beslut tagits. Foto: Banedanmark

Det är fortfarande okänt om en järnväg kommer att byggas från Horsens till Århus, men Banedanmark har redan investerat mer än 37 miljoner danska kronor för att skaffa hus längs sträckan där tågen en dag kan behöva köra.

JP Århus har frågat hur många avancerade expropriationer byrån har genomfört i Solbjerg och hur mycket pengar som hittills har spenderats på det.

Affärsdatabasen BIQ anger att Banedanmark för närvarande äger 12 hus och 1 tomt i Solbjerg till ett totalt köpvärde på 37 miljoner danska kronor.

De 12 husen, där det fortfarande bor hyresgäster, förvärvades under sex år, medan marken köptes 2011 och ligger alla på en av de tre sektionerna som har utsetts till möjliga rutter för en ny tåglinje mellan Hovedgård och Hasselager.