BaneNor installerade 22 ton tung bro i rekordtid vid Jarens station

Den nya bron över spåren är ett bidrag till utvecklingen av en säker och modern station för framtiden. Foto: BaneNOR

På fem minuter lyftes den nya bron på plats vid Jarens station vid Gjøvikbanan i Norge. Snart kan resenärerna korsa spårområdet utan risk att möta tåg som dundrar förbi.

Ombyggnaden av Jarens station startade 2020 och den är en viktig del av arbetet med att uppgradera hela Gjøvikbanan.

Den 25 meter långa och 22 ton tunga stålbron kom på plats inom fem minuter. Hela konstruktionen hissades upp med glasplattorna på. I höjden fanns elkablar som skulle komplicera monteringen.

- I så fall måste vi ha stängt av strömmen, förklarar Nyborg.

Byggchefen berömmer både Gjermundshaug Anlegg och underleverantören Syljuåsen för ett väl utfört jobb.

- Grundligt arbete gjordes för att säkra oss mot riskerna. Därför gick det bra utan sönderdelat glas eller andra skador, säger Nyborg.

Ett jobb för framtiden

Den 1 juni tas den nya bron i bruk med både trappor och hissar.

- Jaren är idag en station med en mellanliggande plattform, vilket innebär att du måste korsa ett spår. Nu blir det en fullfjädrad och modern station med spår 1 och 3 och ett väntespår i mitten, säger byggchefen.

Plattformarna kommer att vara tillräckligt långa för dubbla tågsatser och det går att gå till båda spåren via bron från parkeringen. Hela stationen är universellt utformad, dvs anpassad för fotgängare och rullstolsanvändare.

Högtalarsystem och instruktionsskärmar uppgraderas också. Dessutom kommer den tekniska utrustningen på järnvägen att förnyas.

- Den nya plattformen och parkeringen på spårets östra sida, den nya banan 3, tas i bruk runt den 1 september. Då kommer det också en ny gångväg upp till rådhuset, säger Arnt Nyborg.

Ett projekt med bra framsteg

 

Omedelbart efter årsskiftet 2021/22 kommer hela Jarens station att uppgraderas helt. Den totala kostnaden blir 430 miljoner norska kronor. Det sista som kommer att vara klart är en ny och längre plattform samt ett nytt stationsområde på spår 1, plus ny tågparkering med plats för sex tåguppsättningar på 110 meter.

Fakta om utvecklingen av Gjøvikbanan

Ombyggnaden av Jaren station är en del av en större investering i Gjøvikbanan. Totalt spenderar Bane NOR 1,3 miljarder på denna uppgradering, och det är det största som har gjorts sedan sektionen elektrifierades 1963.

Tillsammans med flera andra åtgärder underlättar utvecklingen snabbare tåg och fler avgångar. Det finns ett stort behov av ökad kapacitet, särskilt på grund av mycket gods och lokal trafik på södra delen av Gjøvikbanan.