Schweiziska tågoperatören SBB beställer 60 dubbeldäckare av Stadler

SBB äger redan 93 stycken tåg av typ IR- respektive RE-Dosto. Foto: SBB

SBB har beställt 60 interregionala dubbeldäckartåg från Stadler för cirka 1,3 miljarder schweiziska CHF.

På detta sätt skapar SBB tillräckligt med dragkraft för att kunna utvidga sina regionala transporttjänster och uppfylla kraven i de funktionshindrades jämlikhetslag, som lagen heter i Schweiz.  Lagen gäller speciellt vid långväga transporter.

SBB löser in ett befintligt alternativ för de 60 tågen.

Genom upphandlingen av de 60 Interregio-dubbeldäckartågen (IR-Dosto) stärker SBB sin befintliga tågflotta med en välkänd fordonstyp.

Fyrtioett av de nya tågen ersätter lika många föråldrade tåg och de nya tågen uppfyller också kraven i funktionshindrades jämlikhetslag (BehiG) vid långväga transporter.

Bland annat krävs det obegränsad ombordstigning av tåg för funktionshindrade i slutet av 2023. 19 av fordonen används för att ta bort kapacitetsflaskhalsar i regional trafik i regionerna Zürich och västra Schweiz. Därmed möjliggörs ökning av serviceutbudet och samtidigt tillförs mer komfort. De första nya personvagnarna kommer att användas från och med tidtabellen 2024.