Tyska flygindustriförbundet, BDL och Deutsche Bahn (DB) lanserar en gemensam handlingsplan

Frankfurt/Main flygplats och dess fjärrtågstation ( i bildens övre kant) är redan en lämplig utgångspunkt för individuella resor till och från en flygplats med tåg. Foto: Frankfurt am Main Airport

DB och den tyska luftfartssektorn går därmed samman för att förflytta 4,3 miljoner inrikesflyg till järnvägen.

Tyska flygindustriförbundet (BDL) och Deutsche Bahn (DB) lanserar en gemensam handlingsplan för att åstadkomma en övergång från inrikesflyg till järnvägarna.

I förklaringen som nyligen undertecknades i Berlin meddelar de två parterna att de kommer att vidta åtgärder för att förbättra anslutningen mellan de två transportsätten och erbjuda snabbare förbindelser mellan större städer.

Flygindustrin och Deutsche Bahn ser stor potential i att 20 procent av de människor som för närvarande reser med flyg inom Tyskland väljer istället tåget.

Under de följande åren vill partnerna utnyttja denna potential. Med attraktiva erbjudanden och pågående infrastrukturutvidgning vill BDL och DB locka cirka 4,3 miljoner passagerare till att byta till tåget.

Minska koldioxidutsläppen

År 2019 registrerade flygindustrin cirka 23 miljoner resenärer. 8 miljoner av dessa var passagerare på matartrafik till flygplatser med navkaraktär och 15 miljoner var rena inrikesflyg.

Som ett resultat kan andelen inhemsk flygtrafik i Tysklands koldioxidutsläpp potentiellt minskas med en sjättedel, enligt DB.

- Vi vill ansluta transportsätten på ett sådant sätt att kundvänligheten för mobilitetserbjudandet för resenärer förbättras ytterligare. Med ett växande utbud av järnvägstjänster och optimerade förbindelser byter fler människor till järnväg. Detta är en viktig byggsten för klimatskyddet inom transportsektorn, säger Peter Gerber, ordförande för BDL Air Transport Association.

Handlingsplanen

Det första steget i handlingsplanen är att utöka utbudet av tåg som ansluter till internationella flygningar. Lufthansa Express Rail-tjänsten utvidgas till att omfatta ytterligare inhemska tyska rutter.

Där passagerarna accepterar erbjudandet och när allt fler byter till tåg kan flygindustrin följaktligen minska flygfrekvensen och också avbryta förbindelserna, till exempel mellan Köln och Frankfurt eller senast på linjen Berlin-Nürnberg. De snabba järnvägsförbindelserna är främst avsedda för att flytta matarflygningar till stora nav och individuell trafik till flygplatsen med järnväg.

Enklare överföring mellan flyg och tåg utgörs av det andra steget i planen. Optimerad routing och skyltning bör göra det lättare för resenärer att växla mellan flygplan och tåg.

Förändringen på flygplatsen mellan tåget och flygplatsens säkerhetsområde ska förbättras för intermodala kunder. Bagagehantering bör också bli enklare.