Italien: Genombrott i Serravalle-tunneln vid Terzo Valico dei Giovi

Jubel i Serravalle. Tunnelbygget är ett strategiskt projekt i Rhen-alpinregionens transeuropeiska järnvägskorridor och kommer att stärka axeln Genua-Basel-Rotterdam/Antwerpen, som effektivt förbinder Medelhavet med Nordsjön. Foto: Webuild.

Innan Serravalle-tunnelns genombrott i norra Italien slutfördes omfattande underjordiska arbeten på den piemontesiska delen av järnvägen mellan orterna Terzo och Valico. 

Efter avlägsnandet av detta sista hinder blir det nu möjligt att bygga en järnvägslinje på cirka 22 kilometer utan avbrott.

Arbetet utfördes av huvudentreprenörskonsortiet Cociv under ledning av byggföretaget Webuild på uppdrag av infrastrukturoperatören Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

Genombrottet ägde rum på byggarbetsplatsen i Libarna vid södra ingången till Serravalle-tunneln.

Tunneln kommer också ha klimatfrämjande betydelse allt efter Europeiska unionens målsättning, eftersom man räknar med att vägtransporter kommer att minska i regionen med mellan 30 och 50 procent på lång sikt.

Tunnelarbetet ägde rum i en stadsmiljö som kännetecknades av känsliga underkorsningar, såsom den vid avfarten Serravalle och den historiska järnvägslinjen Genua - Turin, som krävde användning av toppmoderna övervakningssystem både på markytan och i tunneln så att korrekt och kontinuerlig hantering av sträckan kunde genomföras.