Den första delen av Tammerfors nya spårväg kommer att bli färdig snabbare än planerat

Tammerfors nya spårväg blir 30 miljoner euro billigare än beräknat. Foto: Tammerfors Spårvagnsallians

Första delen av den finländska staden Tammerfors spårväg blir färdig redan under sommaren och målkostnaden blir cirka 30 miljoner euro lägre än beräknat.

Byggandet av den västra och andra delen fortskrider som planerat.

De första testkörningarna av Tampereen Ratikka, som spårvägen kallas i folkmun, till Pyynikintori inleddes den 15 november 2020.

Det femte byggnadsåret för Tammerfors spårväg pågår ännu ett tag. Spårvagnsalliansens arbete fortskrider dock på spårvägsavsnitt 1 (Keskusta - Hervanta, Tays - Hatanpää-motorvägen) och närmar sig hela avsnittets slutförande, eftersom spårvagnsarbetet på motorvägen i Hatanpää kommer att avslutas snabbare än beräknat redan i sommar 2021.

I det här fallet kommer de sista testkörningarna av del 1 också att utföras längs Hatanpää-motorvägen. Spårvagnsarbetena för stadens centrum, Kaleva, Hervantas motorväg och Hervantas spårvagnsdepå har redan slutförts. Gatuarbeten på del 1 kommer att genomföras i år på Hämeenkatu och Hatanpää-vägen.

- Enligt kostnadsprognosen kommer linjen också att bli cirka 30 miljoner euro billigare än vad som var planerat, säger Sari Valjus, projektledare för Tram Alliance till nyhetssajten Svenska Yle..

Staden Vasas förvaltningsdomstol upphävde det tidigare överklagandet angående en omdebatterad sjöfyllning, men beslutet har överklagats till Högsta förvaltningsdomstolen av Tammerfors miljöskyddsförening. Spårvagnsstart mellan stationerna Santalahti och Lentävänniemi väntar fortfarande på en slutlig lösning.

Förutom byggandet av spårvägen har Spårvagnsalliansen förnyat alla strukturer på Hämeenkatu, dvs. den underjordiska kommunala tekniken och gatan och kullerstenar i enlighet med historiska gatuplaner. Under våren och sommaren kommer stenarbeten fortfarande att utföras på Centralmarknaden. Trafikljusinstallationer och stenarbeten kommer att utföras vid den södra korsningen mellan Aleksanterinkatu och Hämeenkatu. Området kommer att slutföras nu när busslinjen genom Aleksanterinkatu har avslutats. Hämeenkatu kommer i sin helhet att vara klar under sommaren före spårvagnstrafiken som startar i augusti.

Trots coronavirusläget har spårvägskonstruktionen ständigt legat före schemat. Provkörningarna för att testa spårvagnsinfrastrukturen har också genomförts som planerat.

- Hittills har coronasituationen inte haft någon inverkan på arbetets fortgång och projektet har tagit noggrann  hänsyn till myndigheternas instruktioner och säkerhetsbestämmelser. Virussituationen övervakas ständigt och vid behov vidtar vi snabba åtgärder. Hälsa och säkerhet för personal och projektintressenter är en prioritet i allt vi gör, betonar Sari Valjus.