Sex företag lämnade anbud på nya lokaltåg för Helsingfors

Lokaltåg anländer till Helsingfors. Foto: VR

Upphandling av nya lokala spårburna fordon till Finlands statliga järnvägsbolag VR har inletts. Anbud har lämnats av följande sex företag: Bombardier Transportation Finland Oy, Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA, Hitachi Rail ltd, Siemens Mobility GmbH, Škoda Transtech Oy och Stadler Rail AG.

Upphandlingen av de nya lokala transportfordonen gäller initialt 25 stycken SmX-tåg som ersätter 36 Sm2-lokaltåg samt 14 express- och 3 kraftigt föråldrade rälsbussar som befinner sig i i slutet av sin livscykel.

Den nya förortsflottans planerade hastighet kommer att ligga på minst 160 km/h. Förvärvet av nya lokaltåg är en nödvändig ersättningsinvestering för att säkerställa VR:s kontinuitet och utveckling.

Alternativen som ingår i köpet tar också hänsyn till andra fordon som når slutet av sin livscykel på 2030-talet. Förutom de nya tågen kommer VR att investera i en ny Sm2-flotta fram till 2023. Pendeltågen av typ Sm2 används för närvarande för trafikering av linjerna D, G och M i Helsingfors och Tammerfors.

Det är ett offentligt anbud med ett värde på cirka 250 miljoner euro. Målet är att underteckna det slutgiltiga kontraktet senast under sommaren 2022 och att ha den första nya tågenheten i drift i slutet av 2025. VR:s upphandling av nya pendeltåg tillkännagavs redan 2019.

Totalt har VR cirka 400 vagnar för långväga transporter, inklusive nattågsflottan, och över 60 vagnar i form av dubbeldäckare för lokal och stadstransport. VR driver också 17 Pendolino-tåg och 16 rälsbussar. Helsingfors kollektivtrafikföretag HSL bedriver 81 Flirt-tåg som ägs av Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy.