Europeiska unionen: 30 miljarder euro för Connecting Europe Facility

Alla EU-finansierade projekt ska vara i linje med EU:s och de enskilda medlemsstaternas klimat- och energiplaner. Foto: creative Commons Lic. Kredit: HPgruesen

Ett avtal mellan parlamentet och det portugisiska ordförandeskapets förhandlare om nästa generation av Connecting Europe Facility godkändes nyligen av EU:s utskott för transport och industri.

Den andra upplagan av Connecting Europe Facility (CEF) kommer att finansiera stora transport-, digitala och energiprojekt som sträcker sig från 2021 till 2027.

Med en total budget på cirka 30 miljarder euro (i konstanta priser för 2018) kommer CEF att fokusera på projekt som syftar till att modernisera transportinfrastrukturen eller främja gränsöverskridande förbindelser.

Inom det digitala området kommer CEF att stödja utvecklingen av projekt av gemensamt intresse för säkrare digitala nätverk med mycket hög kapacitet och 5G-system samt digitalisering av transport- och energinät.

I slutändan syftar programmet till att göra energinätverk mer kompatibla och att se till att de finansierade projekten är i linje med EU:s och de enskilda medlemsstaternas klimat- och energiplaner.

Nästa steg

Det preliminära avtalet om Connecting Europe Facility antogs med 94 röster för, 21 emot och 9 nedlagda röster.

Avtalet måste nu godkännas av EU:s ministrar och sedan av hela parlamentet för att kunna träda i kraft.