En planerad ny spårväg är populär i finländska Håkansböle

Planeringen av Vandaspåran fortsätter parallellt på tre plan: gatu- och parkplanering, detaljplanering och dispositionsplan. Foto: Vanda stad

Politikerna må i insändarspalter och på sociala medier ha olika åsikter om behovet av spårvägen Vandaspåran, men de personer Helsingforstidningen HBL träffade i Håkansböle är eniga, de vill ha sin spårväg.

Håkansböle är ett av de områden som påverkas mest om den planerade Vandaspåran från Västerkulla via Dickursby till flygplatsen blir verklighet. Än så länge är det buss som gäller för den som vill åka kollektivt.

Vandaspåran, Vandaspåran igen och så lite ekonomi. Det är de stora tvistefrågorna politikerna räknar med i Vanda under nästa fullmäktigeperiod.

Det spelar ingen roll vilket parti den man frågar hör till. På frågan om vad Vandas nästa fullmäktige kommer att gräla om svarar alla först Vandaspåran eller Vandabanan som den hette då projektet startade.

Arbetet har nu startat genom att dispositionsplanens och detaljplanernas gemensamma program för deltagande och bedömning publicerats, vilket samtidigt utgör meddelande om att planeringen av gator och parker inleds.

Programmet kan laddas ner på finska (pdf) och skriftliga åsikter kan lämnas in till stadens registratur. Vid behov kan man också begära att få programmet på svenska.

För byggandet av Vandaspåran ansöker man om ett investeringsbeslut av stadsfullmäktige omkring år 2023. Arbetet med att bygga spårvägen skulle kunna inledas år 2024 och då skulle spårvägen vara i bruk tidigast år 2028.