EU-kommissionen introducerar ny lagstiftning för tredubbling av antalet höghastighetssträckor

Deutsche Bahns tåg CE 1 till ICE 4 i jämförelse: Det första ICE-tåget från 1989, längst till vänster, har nu haft tre efterträdare. ICE 4 längst till höger. Foto: Deutsche Bahn AG / Kai Michael Neuhold

Europeiska kommissionen kommer att utforma ny EU-lagstiftning för "konkreta åtgärder" som bidrar till att fördubbla godstransporterna på järnväg och tredubbla servicen på höghastighetslinjer fram till 2050.

Under tiden pågår undersökningar om införande av en europeisk gemensam tidtabell för järnvägen och ett språkverktyg mellan olika EU-länder. Herald Ruijters, chef för investeringar, innovation och hållbar transport vid Europeiska direktoratet för transport (DG Move), talade om EU:s planer nyligen på webinaren RailTech Europe.

I december 2020 presenterade Europeiska kommissionen ”Strategin för hållbar och smart mobilitet”, som är en del av så kallade Green Deal. EU-länderna har kommit överens om att minska koldioxidutsläppen med 90 procent fram till 2050 inom ramen av EU:s Green Deal. I mobilitetsstrategin fokuserar kommissionen på en radikal övergång av gods och passagerare från väg till järnväg.

International Rail Passenger Platform

International Rail Passenger Platform (IRP), där europeiska medlemsstater och Europeiska kommissionen samarbetar, kommer under de kommande månaderna att utveckla planer för ett nätverk av internationella tågförbindelser.

Projektet ”Time Table Redesign”, går ut på att skapa en europeisk tidtabell, ett europeiskt system för passagerarinformation och biljettförsäljning. Dessutom kommer det att starta minst femton pilotprojekt när det gäller förbättring av internationella persontransporter på järnväg.

En rapport som IRP kommer att publicera under sommaren 2021 utgör fundamentet för en europeisk politisk agenda.

Ruijters påpekade att ett pilotprojekt med Time Table Redesign redan pågår och att en prövning kommer att genomföras i år med ett översättningsverktyg som syftar till att bryta igenom språkbarriären inom internationell järnvägstransport och förbättra EU-järnvägens operativa prestanda.