Förnyelsen av Danmarks mest trafikerade fjärrtågsträcka inleds

Syftet med projektet är att kunna bibehålla den aktuella trafikvolymen, eftersom det annars är nödvändigt med hastighetsminskningar och minskad drift på linjen. Foto: Banedanmrk

Banedanmark kommer att förnya spåren längs Danmarks mest trafikerade långdistanslinje mellan Köpenhamn och Høje Taastrup.

Landets ledande tågoperatör kommer att ersätta slitna spår och göra linjen framtidssäker. Moderniseringen av den första fasen av banavsnittet mellan Köpenhamn och Glostrup började nyligen och förväntas vara klar i november 2021, den andra fasen kommer att vara klar 2022.

Syftet är att byta ut och förnya slitna skenor, föråldrade strömställare och sliprar längs banavsnittet. Dessutom förbättras underkonstruktionen och dräneringssystemet renoveras.

Spårförnyelsen kommer att avlägsna alla sådana hastighetsminskningar som orsakas av slitna spår. Totalt är avsnittet Köpenhamn-Høje Taastrup cirka 20 kilometer långt. Cirka 4,5 kilometer skenor och sliprar ska bytas ut, inklusive 32 växlar.

Förnyelsen av spåren kommer att leda till mycket färre fel i både spår och växlar. Förutom den ökade komforten och den förbättrade driften är förnyelsen också en förutsättning för att kunna utnyttja den fulla kapaciteten som det kommande nya signalsystemet ERTMS på linjen ger.

- Avsnittet mellan Köpenhamn och Høje Taastrup är en stöttepelare i huvudstadsregionens infrastruktur, säger projektdirektör Klaus Studstrup Jørgensen.

- Därför är denna förnyelse av spåren också en nödvändig insats, eftersom vi hjälper till att pendlare och andra tågresenärer kan se fram emot effektivare och stabilare drift. Projektet är också avgörande när det gäller att säkra infrastrukturen för framtiden och bidra till att tågen anländer och avgår enligt tidtabellen.