VR satsar 4,5 miljoner euro för bättre internet på fjärrtåg i Finland

Det finns en ökande önskan att använda tågresor för arbete. Foto: VR

Det finländska statsägda järnvägsföretaget VR kommer att förbättra internetanslutningen i fjärrtågen för 4,5 miljoner euro. Förbättringen kommer att ge snabbare och mer stringent tillgång till internet i Pendolinos, Intercity-tåg och dubbeldäckare med sovvagnar.

De första moderniseringarna kommer att vara fullbordade i slutet av 2021. För passagerarna innebär det att internet-förbindelsen i genomsnitt blir upp till fem gånger snabbare.

Dataanvändningen har ökat kraftigt de senaste åren och digitala tjänster används oavsett tid och plats. Enligt kundundersökningar, som har gjorts av VR är funktionaliteten i tågets interna nätverk ett av de viktigaste elementen som påverkar kundupplevelsen.

Den nya digitala tekniken kommer att ersätta de nuvarande tågens intranätteknik. Kablar installeras mellan vagnarna så att nätverksanslutningen upprätthålls även när man flyttar från en vagn till en annan. Ändringar av rullande materiel kommer att ske stegvis. De första tågen med snabbare internet-anslutning kommer att vara i drift i slutet av 2021 och alla tåg kommer att utrustas med ny teknik senast i slutet av 2022.

VR kommer att fortsätta ha aktiva diskussioner med teleoperatörer och myndigheter så att det blir fler master och basstationer längs banan. Dessutom behöver bredbandsnätet längs spåren förnyas. Dessa investeringar är nödvändiga och behövs för nästa steg i utvecklingen, nämligen det så kallade ”digitala räls”-projektet, som sätter fokus på digitala och intelligenta järnvägstransporter.