Ny studie presenterad om trenderna på den europeiska järnvägsmarknaden 2021

I en färsk tysk studie med namnet ”Den europeiska järnvägsmarknaden 2021 - Covid-19-krisen och marknadstrenderna” som nyligen presenterades av trafikforskningsinstitutet SCI Verkehr, undersöker de långtgående effekterna av Covid-19-pandemin för operatörer, ägare av rullande materiel och industrin för järnvägsfordon.

Covid-19-pandemin har dominerat Europa och järnvägstransporter i mer än 15 månader i skrivande stund. Vilka är effekterna av pandemin på godstransporter på järnväg? Vad betyder krisen för framtiden för persontransporter? Den nya studien av SCI Verkehr behandlar dessa frågor.

Om man jämför Covid-19-krisen med finanskrisen har godstrafiken på järnvägen bemästrat corona-krisen mycket bättre än många andra sektorer. Efterfrågan har ökat igen sedan det sista kvartalet 2020, och nivån före krisen verkar kunna uppnås i slutet av detta år.

I motsats till detta måste persontransporter klara ytterligare ett exceptionellt år 2021 och kommer troligen bara att plana ut på nivån före krisen fram till 2024. De nya digitala möjligheterna kommer att resultera i arbete på homeoffice och ett lägre behov av affärsresor, vilket minskar efterfrågan på rörlighet på lång sikt.

Mobilitetsövergången i riktning mot mer järnvägspassagerare och den svaga flygindustrin har å andra sidan en positiv effekt på efterfrågan. Detta får också konsekvenser för operatörerna, leasingföretagen och järnvägsförsörjningsindustrin, vars situation ytterligare utvärderas i detalj av SCI Verkehr.

 Specifikt omfattar studien följande innehåll:

• Översikt över den europeiska transportmarknaden för järnvägstransporter och persontransporter inklusive Corona-prognos och aktuell prognos fram till 2025

• Presentation av regelverket i EU

• Analys av operatörer och konkurrens inom järnvägstransporter och persontransporter

• Översikt över fordonsägare och detaljerad analys av leasing marknader

• Analys av flottans lager, marknadsandelar och framtida efterfrågan inom järnvägsindustrin

• Detaljerad analys av fem fokusmarknader (Tyskland, Frankrike, Italien, Polen, Tjeckien)

Multikundstudien "Den europeiska järnvägsmarknaden 2021 - Covid-19-krisen och marknadstrenderna" är nu tillgänglig (på engelska) från SCI Verkehr GmbH, med detaljerade analyser av upp till fem fokusmarknader (Tyskland, Frankrike, Italien, Polen, Tjeckien Det finns också en databilaga i Excel-format för studien, som förbereder alla siffror som ingår i studien på ett transparent och tydligt sätt.