Två transatlantiska tågoperatörer, som strävar efter fusion, vill utvidga järnvägsnätet mellan USA, Kanada och Mexiko

Kansas City Southerns rullande materiel på depån. Foto: Kansas City Southern

Canadian Pacific Railway Limited ("CP") och Kansas City Southern ("KCS") meddelade nyligen att 45 företagskunder, hamnar, speditörer och andra intressenter har lämnat in uttalanden till Surface Transportation Board ("STB"), i vilka de stöder järnvägsföretagens fusion och skapandet av det första järnvägsnätet mellan USA, Mexiko och Kanada.

Ytterligare stöd kommer från större och mindre intressenter längs försörjningskedjan, inklusive SSAB, Domtar, Farmers Cooperative of Hanska, Port of New Orleans och E.J.R.

Bland de kunder och andra som skickade stöduttalanden och brev till STB fanns Maersk, Hyundai Glovis, Kraft, Nestlé, Hapag-Lloyd, North Dakota Grain Dealers Association, Evergreen, Boise Cascade Wood Products Building Materials, Ragasa Industrias SA och Ag Processing).

Fusionens förespråkare förväntar sig att ett utvidgat transitnät skulle stimulera transportkonkurrensen, utöka tillgången till befintliga och växande marknader och erbjuda nya tjänster som förbättrar transittider och tillförlitlighet, bland andra fördelar.

Många av förespråkarna uppmanade också STB att undersöka transaktionen så snart som möjligt så att systemen kan integreras och att de totala fördelarna med denna sammanslagning kan realiseras till förmån för alla inblandade parter.

CP och KCS tackar alla avsändare, järnvägar, statliga myndigheter för ekonomisk utveckling, hamnar och andra förespråkare som har skickat in brev till STB till stöd för sammanslagningen av CP och KCS. Denna förväntas skapa ett förbättrat konkurrensalternativ för befintliga järnvägsleverantörer och kommer att leda till förbättrad service och ökad effektivitet för alla kunder.

Efter en sammanslagning av CP:s och KCS: linjenät kommer det att vara det minsta av de sex amerikanska järnvägsföretag när det gäller intäkter.

CP söker godkännande från STB för fusionen, vilket också är föremål för godkännande från CP- och KCS-aktieägare. STB:s beslut förväntas vara klart i mitten av 2022.