VR möter ökad konkurrens genom att köpa nya tåg för hundratals miljoner euro

Sedan årsskiftet har VR inte längre ensamrätt inom finländska fjärrtrafiken, vilket innebär att marknaden är öppen för både inhemska och utländska konkurrenter. Foto: VR i

Statliga finländska järnvägsbolaget VR investerar stort i nya tåg och förbereder sig för att kunna svara på ökande konkurrens inom tågtrafiken.

– Det är open access i fjärrtrafiken, så varje operatör som vill kan komma med egen materiel till Finland, berättar VR:s verkställande direktör Rolf Jansson, för nyhetssajten Svenska Yle.

Principerna och spelreglerna kring open access-modellen har slagits fast i det fjärde så kallade EU-järnvägspaketet och Finlands spårtrafiklag, som trädde i kraft i början av 2019.

Lagändringen och det förändrade marknadsläget har tillsvidare inte fört med sig några synliga förändringar: VR är fortfarande den enda operatören som kör reguljära persontåg i Finland.
Ihmisiä juna-asemalla Espoon keskuksessa.

VR kör fortfarande också HRT:s lokaltåg. Bild: Henrietta Hassinen / YleHuvudstadsregionens lokaltrafik har öppnats för konkurrens redan tidigare och den första upphandlingen av trafiken ordnades år 2018. En handfull utländska operatörer deltog i anbudstävlingen, men VR vann tävlingen våren 2020 och får därmed fortsätta köra också lokaltågen i åtminstone tio år framöver.

De nyare tågen som används i huvudstadsregionens lokaltrafik ägs inte av VR utan av ett kommunalt aktiebolag, och det är samkommunen Helsingforsregionens Trafik (HRT) som avgör vem som får köra tågen. Tanken är att kunna upphandla trafiken med jämna mellanrum och på det viset hålla kostnaderna nere.

Helsingforsregionens Trafik (HRT) bestämmer vem som får köra de här lokaltågen. Bild: Jyrki Lyytikkä / YleUnder den förra regeringsperioden fanns liknande planer också för VR:s del. Planerna gick ut på att flytta över en del av VR:s nuvarande tågmateriel till ett separat bolag, som sedan skulle upphandla trafiken på vissa sträckor.

Den som vill starta egen persontågstrafik i Finland måste i praktiken vara beredd att satsa miljonbelopp på lok och vagnar. Att köpa begagnad materiel från andra europeiska järnvägsbolag är inte ett alternativ med tanke på Finlands geografiska läge och avvikande spårvidd.

Trafikledsverket och Kommunikationsministeriet har emellertid inga uppgifter om att någon ny operatör skulle ha för avsikt att etablera sig i Finland.

VR:s gamla Sm2-tåg ska ersättas med nya lokaltåg.  VR meddelade i början av februari om en storinvestering på närmare 300 miljoner euro i nya lokaltåg och nya sovvagnar för Lapplandstrafiken. Dessutom satsar man på WLAN-förbindelserna på tågen.

Åboregionen har inte haft lokal tågtrafik på årtionden.

– Vi för en kontinuerlig dialog med både Åbo, Tammerfors och Uleåborg, säger Rolf Jansson. Det som behövs är ett sätt att finansiera trafiken, plus satsningar på fler spår, tåghållplatser och annan infrastruktur utöver tågmateriel.
– Vi är beredda att investera och svara på det här behovet, vi är mycket intresserade av både närtrafik och likväl fjärrtrafik, säger Rolf Jansson.

Den fortgående elektrifieringen av Finlands bannät ger också nya möjligheter. Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan pågår som bäst och kommer att möjliggöra en mycket mer kostnadseffektiv godstrafik, och en utvidgning av huvudstadsregionens lok