Danska regeringen kommer att investera 106 miljarder DKK i nya järnvägar, vägar och broar

Danska regeringen investerar stort i infrastruktur. Foto: Danmarks trafikministerium

En tredje Limfjord-anslutning är bland de dyraste av de projekt som den danska regeringen har på sin önskelista. Det kommer att ledas väster om Aalborg via ön Egholm med både en bro och en nedsänkt tunnel. 

Totalt har regeringen tilldelat 105,8 miljarder DKK för nya projekt över 15 år. Dessutom har ytterligare ca. 55 miljarder DKK för att slutföra redan initierade projekt och befintligt underhåll. Dessutom reserveras 12,7 miljarder DKK för etablering av tunnelbanetrafik i Lynetteholmen.

Totalt kommer regeringen att avsätta 160 miljarder DKK för nya projekt, för underhåll och slutförande av befintliga projekt.

Fördelen kallas 105,8 miljarder DKK för ny asfalt och nya skenor och ca. 55 miljarder DKK för redan planerade projekt. Asfalt och skenor fördelas med 46,9 miljarder. 39,5 miljarder DKK för vägar och för banprojekt. Planen sträcker sig fram till 2035.

Planen innehåller en hel rad konkreta projekt samt en pool på 10 miljarder DKK för ospecificerade projekt. Dessutom 6,5 miljarder för mindre vägar, en pool på 3 miljarder för att bekämpa trafikbuller och 0,5 miljarder DKK för elektrisk laddningsinfrastruktur vid statliga vägar. 

Regeringen måste nu förhandla med de andra partierna i Folketinget, och förhandlingarna förväntas börja nästa vecka.

Transportminister Benny Engelbrecht har upprepade gånger betonat att han strävar efter en så bred politisk lösning som möjligt, men det kan vara svårare än så.