Nordirland mottog de tre första nya tågvagnarna av Class 4000 från CAF

Translinks prestanda förväntas öka i med leveransen av de nya vagnarna. Foto: Translink

Storbritanniens infrastrukturminister Nichola Mallon välkomnade nyligen leveransen av de första tre av 21 nya tågvagnar, som kommer att öka den befintliga Translink-flottans prestanda.

Leveransen av de nya vagnarna, tillverkade av den spanska tågtillverkaren Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), är ett viktigt steg i utvecklingen av det lokala järnvägsnätet och stöder Nordirlands gröna boom.

Projektet, som också inkluderar förändringar av depåinfrastrukturen, kommer att kosta över 60 miljoner. Det blir infrastrukturdepartementet som står för hela investeringssumman.

Med hjälp av de 21 nya tågvagnarna kommer kapaciteten hos sju befintliga trevagnståg av klass 4000 att omvandlas till sexvagnssätt. De befintliga tågen genomgår för närvarande en större renovering. Resultatet kommer att kännas som helt nya tåg, varav det första går i passagerartrafik efter intensiv testning och idrifttagning under hösten 2021.

- Min prioritet som minister är att arbeta med transportinfrastruktur som förbättrar människors liv, förbinder samhällen och tar hänsyn till beslutade klimatmål genom att prioritera aktiva och hållbara transportalternativ, sade infrastrukturminister Nichola.