Deutsche Bahn och Kombiverkehr skapar ett "Metro-Net" genom expansion av terminalplatser

Tyska logistikföretaget Kombiverkehr inledde verksamheten nyligen även vid terminalen Kutno i Polen. Foto: Kombiverkehr AG

Mer än 230 speditörer vill samarbeta med Deutsche Bahn Cargo AG för ”att förflytta fler lastbilar från autobahn till järnvägen.”

De transportföretag som är engagerade hos Kombiverkehr KG och DB Cargo har stora förväntningar på utbyggnaden av ett gemensamt linjenät med substantiell regelbunden trafik. Dessutom räknar parterna med att digitaliseringen och automatiseringen bidrar till att göra hanteringsprocesserna mycket enklare och snabbare.

Genom att bättre kunna förbinda godstågens och lastbilarnas arbetsuppgifter förväntar Deutsche Bahn och Kombiverkehr en koldioxidminskning på cirka 50 miljoner ton de närmaste tio åren.

I ett samarbetsavtal med en 9-punktsplan för kombinerade transporter har båda företagen uttalat sig för en gemensam tillväxtstrategi och definierat konkreta expansionssteg.

Befintliga terminalplatser kommer att kompletteras ytterligare och utvidgas till ett "Metro-Net".

Det innebär att ett regelbundet schema kopplar ihop de viktiga tyska och europeiska ekonomiska centren i ett ännu snabbare tempo.

Dessutom organiseras schemaläggning och fakturering av så kallade intermodala transporter på ett mycket mer digitalt och betydligt mindre byråkratiskt sätt än tidigare. Detta gör det ännu enklare för logistiker att genomföra byten till det klimatvänliga tåget över långa sträckor.

Enligt Tysklands federala statistikmyndighet uppgår andelen intermodala transporter för närvarande till 36 procent inom järnvägstransporter.

Tillväxtpotentialen för denna typ av transporter är den högsta inom logistikbranschen. Den förväntade potentialen rankas till 150 procent plus de närmaste 10 åren.

Kombinerade transporter är ett perfekt tillvägagångssätt för globaliserade försörjningskedjor eftersom det inte är godset utan standardiserade lastfartyg som containrar, påhängsvagnar eller växelflak som överförs från lastbilen direkt till ett godståg. På destinationen tar en lastbilstraktor hand om containrarna fram till destinationen över den sista kilometern.

- Med ett intelligent nätverk och terminalutvidgning, med många fler direktanslutningar och betydligt enklare hantering för våra kunder, tar vi mer trafik till rälsen. Potentialen är enorm: Vi sparar miljön med lika mycket koldioxid som om vi skulle ta ett helt stenkolkraftverk från nätet varje år. Kombiverkehr ger därmed ett mycket viktigt bidrag när det gäller att säkerställa att vi kan nå europeiska klimatmål inom transportsektorn på lång sikt, även efter Coronakrisen, säger Sigrid Nikutta styrelsemedlem i Deutsche Bahn.