Marocko: Alstom tar hand om Prima-lokens underhåll

En helt ny utveckling från Alstom Stendal är typen Prima H3, som konstruktionsmässigt inte har något gemensamt med den andra Prima-serien. Det är ett treaxligt dieselelektriskt hybridlok där en ackumulator fungerar som en mellanliggande energilager. Detta möjliggör energieffektiv användning både i rent batteriläge, genom energilagring vid bromsning och som ett hjälpmedel för acceleration. Foto: Alstom

Alstom har undertecknat ett protokoll med den marockanska järnvägsoperatören. Alstom Marocko kommer officiellt att ansvara för underhållet av den nya generationens eldrivna lok av typ PRIMA M4.

Detta protokoll följer en order som Alstom Marocko mottog 2018 för leverans av 30 lok. Sedan dess har femton PRIMA M4-lok levererats till Marocko, varav tio har inlett kommersiella passagerar- och godstransporter.

- Vi kommer att fortsätta vårt långvariga partnerskap med vår kund och landet för att hjälpa till att utveckla marockansk järnvägsinfrastruktur, säger Nourddine Rhalmi, VD och koncernchef för Alstom i Marocko.

Alstom, som finns i Marocko sedan över 40 år, stöder landet i dess viktigaste mobilitetsprojekt, från stads- till huvudlinjer, och har stått till tjänst för sina kunder och partners i utvecklingen av landets järnvägsinfrastruktur.