Bayern: Planering för nya bansträckan Nürnberg - Schirnding slutförd

Bilden visar en del av sträckan i Pegnitztal. Där undersöktes en ny 5,5 kilometer lång tunnel som ett alternativ till att utvidga den befintliga rutten. Foto: Deutsche Bahn

Expansionsplanerna för järnvägslinjen från Nürnberg via Marktredwitz till den tjeckiska gränsen nära Schirnding har nått en viktig milstolpe: den preliminära planeringen har slutförts och de föredragna linjedragningarna har valts ut. Dessa möjliggör expansionen längs den befintliga rutten.

- Ett viktigt steg i utvidgningen av järnvägslinjen Nürnberg - Schirnding har därmed tagits. Med den preliminära planeringen har vi funnit ett sätt att genomföra elektrifieringen på detta krävande avsnitt. Teamet har haft en hektisk, men framgångsrik tid. Regionen stöder också projektet, säger Matthias Trykowski, chef för järnvägsutvidgningen i norra Bayern.

Särskilda utmaningar i Pegnitztal

I den preliminära planeringen undersöktes hur elektrifieringen av rutten kan genomföras. Olika varianter testades i tunnlar och på låga vägbroar. I Pegnitztal undersöktes en ny 5,5 kilometer lång tunnel som ett alternativ till att utvidga den befintliga rutten. Byggandet av nya tunnlar utöver de befintliga undersöktes också när det gällde de andra tunnlarna i Fichtelgebirge.

I den omfattande studien av varianter övervägdes alla möjliga alternativ med avseende på trafik- och ekonomiska mål samt effekterna på människor, natur och miljö. Det föredragna alternativet är att utöka den befintliga linjen överallt, även i Pegnitz-dalen.

Resultaten av den preliminära planeringen inkluderar följande åtgärder: Cirka 5 000 nya ledningsmaster krävs längs den cirka 140 kilometer långa järnvägslinjen och 142 väg- eller järnvägsbroar måste anpassas eller nybyggas. Dessutom byggs tio nya signallådor och totalt moderniseras sju tågstationer längs sträckan.

Elektrifieringen av den till största delen dubbelspåriga järnvägslinjen är ett projekt inom ramen av Tysklands Federala Transport- och Infrastrukturplan 2030.

Detta innebär att moderna, klimatvänliga tåg ska kunna använda linjen i framtiden. Detta ger regionen nya perspektiv inom passagerar- och godstransporter. Till exempel kommer det att möjliggöra återintroduktion av långdistanståg och en utvidgning av Nürnbergs S-Bahn.

Järnvägsutbyggnaden i nordöstra Bayern

Den federala tyska regeringen och järnvägsbolagen vill elektrifiera nästan 500 kilometer järnvägslinjer i regionerna Övre Pfalz, Övre- och Mittelfranken och därmed ansluta en av de sista stora "dieselöarna" i Tyskland till det moderna järnvägsnätet.

En sådan omfattande expansion planeras även i triangeln mellan städerna Nürnberg, Hof och Regensburg. Människor, företag och klimatet drar nytta av detta.