Lettland: Rail Baltica utvecklar nästa generations transportbehovsmodell

Det främsta målet för Rail Balticas transportbehovsmodell är att förutsäga efterfrågan på passagerare och gods för Rail Baltica-infrastrukturen under verksamhetens första 30 år. Modellen används för att förutsäga resval för passagerare som reser på Rail Baltica, inklusive resans längd, transportsätt och omstigningsfrekvens. Foto: Creative Commons Lic. Kredit: Victoria_Borodinova

Rail Baltica RB Rail AS undertecknade nyligen ett kontrakt med TRT Trasporti e Territorio för implementering av Rail Baltica Transport Demand Model (DM).

Rail Baltica är en planerad normalspårig järnväg genom Baltikum för snabb transport av personer och gods från polsk-litauiska gränsen till Kaunas, Panevezys, Riga, Pärnu och Tallinn. En eventuell tunnel mellan Helsingfors och Tallinn kan bli en anslutning.

Den totala budgeten för DM-kontraktet är 644 000 euro och den färdiga modellen förväntas vara klar i början av 2022.

Denna information används för att avpassa och slutföra Rail Balticas infrastrukturdesign och driftsplanering. Dessutom kommer modellen att stödja beslutsfattandet för ett brett utbud av Rail-Baltica-aktiviteter, inklusive kostnadsnytta och socioekonomiska analyser, miljöbedömningar, affärs- och finansiell planering.

Utvecklingen av DM initierar nästa fas av Rail Baltica-planeringen och bygger på resultaten och analyserna som genomfördes som en del av kostnadsanalysen och driftsplanen.

Modellen levereras av TRT Trasporti e Territorio, ett konsultföretag med lång erfarenhet av transportstudier, inklusive modellering av efterfrågan, såsom TRIMODE, den paneuropeiska multimodala transportmodellen på uppdrag av Europeiska kommissionen.

Dess partnerskap med Tysklands ledande trafikmodellkonsult PTV CEE Sp. ,och utvecklaren av VISUM, en av världens mest använda integrerade programvaruplattformar, garanterar förstklassigt stöd för Rail Balticas projekt-team.

- Vår nästa generations transportbehovsmodell, som vi kommer att utveckla tillsammans med mycket erfarna partners, tar inte bara Rail Balticas kommersiella och operativa planering till nästa nivå utan kommer också att bli en referensmodell för hela Östersjöns havsregion. Som sådan kommer modellen att utformas på ett sådant sätt att den också möjliggör framtida funktionella förbättringar som gör det möjligt att testa stadsplanering, regional och nationell mobilitetsplan och därmed fördelarna med anslutning och socioekonomisk utveckling som Rail Baltica kommer att ta med till Östersjöregionen, konstaterar transportekonomen för Rail Balticas joint venture RB Rail, Dr. Stefano Manzo.

Dessutom kommer behovsmodellen att möjliggöra kvantifiering av den sannolika effekten av Rail Baltica-linjen när det gäller rörligheten i de baltiska staterna på medellång och lång sikt. Genom att involvera relevanta lokala och regionala intressenter, såsom infrastrukturoperatörer och tjänsteleverantörer för andra transportsätt, kommuner, icke-statliga organisationer och andra medlemmar av ett bredare mobilitetsekosystem, kommer projektet att främja möjliga synergier mellan Rail Baltica-projektet och de nationella mobilitetsplanerna. Dessutom kommer den att identifiera den inverkan som nationell och internationell transport- och miljöpolitik kan ha på den framtida prestandan för Rail Baltica ekonomiska korridor.

Särskild uppmärksamhet ägnas åt Rail Balticas passagerarstationer, både internationella och regionala, och intermodala godsanläggningar, som ger data om detaljerade passagerar- och godsflöden.

Som en "levande" modell, kommer informationen att uppdateras regelbundet i framtiden. DM bidrar till att optimera storleken och omfattningen av passagerarstationer och godsanläggningar. Modellen är också avsedd att ge viktig information för framtida affärspartners, inklusive tjänsteleverantörer och investerare, som eftertraktar framtida kommersiella uppdrag i Rail Baltica.