Rheinland-Pfalz: DB satte in en 70 tons kran i saneringsarbetet efter jordskred vid floden Rhen

Jordskred stoppade trafiken under en vecka på en viktig bansträcka mellan Frankfurt am Main och Bonn i Tyskland. En 70 ton tung lyftkran och sprängningar löste problemet. Foto: Deutsche Bahn.

Ett omfattande jordskred stoppade nyligen järnvägstrafiken på en viktig bansträcka i Tyskland.  Stora mängder bergmaterial från en stenig sluttning nära Kestert löste sig och lade sig över järnvägsspåret.

Efter att tågtrafiken hade stoppats organiserade järnvägsoperatören Deutsche Bahn, DB, borttagandet av jordmassorna. Målet var att effektivt avlägsna lösa stenar vid platsen och att stabilisera bergssluttningen.

Geologer och rivningsexperter kontrollerade sedan bergets tillstånd bland annat med hjälp av en helikopter och ute på fältet.

Jordskred uppkommer när hållfastheten i marken försämras såpass att marken inte längre är i jämvikt utan börjar att röra på sig. Jorden rör sig då snabbt över en eller flera glidytor. Jordskred förekommer i finkorniga jordarter såsom silt och lera. Det finns även det som kallas "ras" som sker i jordarter som sand och/eller grus.

Efter ett antal sprängningar startade DB sluttningens och järnvägslinjens rensning från alla lösa stenar. Under nattarbetet belyste DB sluttningen med flera starka strålkastare. I tre-skiftdrift gjorde arbetare och tekniker banavsnittet tillgängligt igen så snabbt som möjligt.

Det var nödvändigt att använda en robust 70-ton tung kran, som anlände speciellt för saneringen från delstaten Nordrhein-Westfalen.

DB använde också flera 12-ton tunga grävmaskiner, som arbetar mycket bra även i tuff terräng. Andra tungviktsmaskiner och grävmaskiner krossade stenarna och transporterade bort dem. DB lagrade en del av stenspillrorna i ett särskilt uppställt område.

Det dröjde inte länge innan bansträckan kunde öppnas i första hand för godstransporter.

I början av veckan ger DB en prognos för trafikstart på rutten. Nu kan specialisterna bedöma omfattningen av skadorna på infrastrukturen.

Passagerartrafiken mellan Loreley och Kamp-Bornhofen förblir dock stängd i båda riktningarna. Godstrafiken i Mellerndalen fortsätter som tidigare.

DB fortsätter att leda om passagerartåg på Rhens vänstra strand via Bingen, Sieg eller Moselle. Kollektivtrafikbolaget VIAS har organiserat ersättningstjänster för lokala transporter.