Nederländerna installerar nya ljudabsorberande paneler längs huvudlinjer

Entreprenören BAM ersätter de nuvarande glasbrusskydden med skärmar som absorberar ljud. Här installeras de första ljudabsorberande panelerna längs HSL-sträckan. Foto: ProRail

Nyligen installerades den första ljudabsorberande panelen i den befintliga bullerbarriären längs höghastighetssträckan HSL i Lansingerland. 

Åtgärder på åtta platser 

Sedan ankomsten av HSL har lokalbefolkningen haft en obehaglig tid orsakad av tågtrafiken på rutten. 

2015 meddelade ministeriet för infrastruktur och vattenförvaltning åtgärder på åtta platser längs hela HSL, inklusive i Lansingerland. 

Tågoperatören är därför extra glada över att företaget nu äntligen kunde börja installera de första skyddspanelerna.

Avlägsnandet av glaspanelerna och utbytet av de ljudabsorberande panelerna sker successivt. Först tar man ut glaspanelen och senare sätter vi in den absorberande panelen. Det finns ett antal veckor däremellan (max åtta). Lokala invånare kommer emellertid att uppleva ytterligare bullerrelaterade störningar under arbetet och av tågtrafiken under ett antal veckor. Men sedan förväntas bullerstörningarna från tågtrafiken att minska märkbart när de nya panelerna har installerats.

Nederländernas järnvägsnät består av ett 2809 kilometer långt nätverk av spår. Ansvaret för det offentliga spårnätet ligger sedan 2003 hos det statliga företaget ProRail.

Persontrafiken på de flesta linjerna ansvaras praktiskt taget uteslutande av det statliga bolaget Nederlandse Spoorwegen, även om deras monopol sedan länge formellt är avskaffat. Andra trafikföretag som kör (uteslutande på lokala landsbygdslinjer) är Arriva, Syntex, Connexxion och Transdev.

Den första nederländska järnvägen öppnades 1839. Den var en kort sträcka mellan Amsterdam och Haarlem. Den expanderades snabbt till även Haag och Rotterdam. Under 1900-talet anslöts resten av landet.

Från och med hösten 2009 tas höghastighetslinjen från Amsterdam via Rotterdam till Antwerpen, Bryssel och Paris i bruk, till exempel för Thalys-tågen. Men det finns sedan 2007 också en nybyggd godstågslinje, Betuweroute, från Europoorts hamnar österut direkt till det tyska järnvägsnätet.

Järnvägen i Nederländerna körs överallt på normalspår, d.v.s. 1435 mm "spårvidd. Ungefär 75 procent av banorna är elektrifierade med 1500 V likström. Två linjer, godslinjen Betuweroute och höghastighetslinjen mellan Amsterdam och Paris, körs på 25000 V växelström. Ungefär två tredjedelar av banorna har två eller fler spår. I princip körs tågen alltid i högertrafik.

De flesta linjerna körs dagtid med ett tåg varje halvtimme i varje riktning. Man planerar att inom kort införa "tidtabellslös" körning på de viktigaste linjerna, vilket egentligen betyder ett tåg var tionde minut på dagtid.

Ungefär 6,5 procent av befolkningen i Nederländerna reser dagligen med tåget.