Norge: Nya tågspår i Brynsbakken kommer att gynna hela landet

Brynsbakken utanför Oslo skall förses med fler tågspår. Platsen är en bullrig flaskhals som begränsar tågtrafiken genom Oslo. Nu kommer detta förhållande att förändras. Bild: BaneNOR

Idag är orten Brynsbakken en flaskhals som begränsar tågtrafiken genom Oslo. Genom bygget av nya spår kommer människorna i Stor-Oslo och resten av landet ges bättre tågtrafik.

Järnvägen är en utsläppsfri transport som tar mindre plats än biltrafik, men idag har kapaciteten i Östnorgeområdet sprängts. Nya spår mellan Vålerenga och Kværnerbyen kommer att ge plats för 5000 extra passagerare varje timme. 

- Det är därför det är så viktigt att titta på helheten när vi pratar om Brynsbakken, säger Bettina Sandvin, projektledare på BaneNOR. 

Oslos kommunfullmäktige kommer att överväga områdesplanen för Brynsbakken den 24 mars i år.

Brynsbakken är en flaskhals eftersom tågen stannar framför varandra vid en T-korsning. Det sker speciellt när godståg bromsar med stort buller.  Men det blir mycket mindre buller när T-korsningen är borta, säger Bettina Sandvin.

Tågföretagen kan köra åtta extra tåg redan en timme efter att en bättre korsning har byggts i Brynsbakken.

- När vi bygger nytt ser vi till att ingen får mer buller än de har idag. Vi tittar noga på vad som har störst effekt och får det på plats, oavsett om det är bullerskärmar, isolering eller nya fönster på några av husen,

Realistisk plan

År 2016 publicerade BaneNOR en rapport som heter "Introduktion av körfält mot Oslo S". I detta dokument övervägde BaneNOR så många som 13 olika alternativ. 

- Detta arbete gav oss kunskap om vad som är realistiskt, säger Sandvin. 

En stängning skulle betyda minst ett år utan tåg

Planerings- och byggnadsbyrån i Oslos kommun kom till samma slutsats. Kommunen beslutade därför att BaneNOR endast skulle studera den lösning som finns i områdesplanen. 

Vi förstår att grannar har svårt med en utveckling i ett område som redan upplever mycket buller från bilar på E6 och tåg i Brynsbakken.

- Vi tycker att det är synd att utvecklingen får konsekvenser för ett grannskap. Men trafikstockningen på järnvägen är här, och problemet kan inte lösas någon annanstans, säger Sandvin.

Hon påpekar att utvecklingen är en förutsättning för den nya tågtunneln under Oslo, som planeras. Med en ny tunnel kan det gå dubbelt så många tåg genom Oslo och fler avgångar över hela landet.

Källa: BaneNOR