Säker och pålitlig datakommunikation är avgörande i moderna transportsystem

Transportsektorn står alltjämt inför stora förändring och strävan efter ökad effektivitet och kundnöjdhet i kombination med mål att nå lägre klimatavtryck ställer stora krav robusta och säkra kontroll- och övervakningssystem. Val av nätverksprodukter och nätverksdesign påverkar hur väl dessa system kommer att fungera. Westermo är ett svenskt företag som har jobbat med datakommunikation för industri och infrastruktur sedan 1975. I den här artikeln delar vi med oss av det vi har lärt oss genom åren.

Datanätverken kan liknas vid nervsystemet i moderna kontroll- och övervakningssystem som hittas i de flesta tåg och längsmed järnvägar i dag. Data samlas in närmast verksamheten, ombord på tågen eller längsmed järnvägen och överförs till centrala anläggningar där beslut kan tas och kommandon skickas tillbaka. Rent praktiskt kan det handla om system som sköter passagerarinformation, ventilation, dörrkontroll ombord på tågen eller axelräknare, övervakning av plankorsningar eller spårväxlar vid järnvägen. Oavsett system, kan förlorad uppkoppling mot de systemen får allvarliga konsekvenser.

Välfungerande system är en stor tillgång som kan bidra till effektivitet, kvalitet och produktivitet. System som inte fungerar som de ska däremot kan innebära stora ekonomiska kostnader och problem och kan vara farliga för både människor och miljön. Kunskap kring hur nätverk fungerar i transport-relaterade system och hur den speciella driftsmiljön påverkar elektronisk utrustning är nyckeln till ett välfungerande och långvarigt system.

Här kommer de fyra hörnstenarna i robust och pålitlig datakommunikation:

 • 1. Robusta industriella produkter

  Nätverksutrustning som ingår i uppdragskritiska nätverk måste vara anpassade för att fungera felfritt oberoende av den driftsmiljö de installeras i. Tåg- och järnvägsmiljön erbjuder särskilt tuffa driftsförhållanden för elektronisk utrustning där höga nivåer av elektromagnetiska störning, stora temperaturvariationer, konstanta vibrationer, hårda stötar, smuts och fukt är exempel på vanligt förekommande utmaningar.

Det första du behöver tänka på är att utrustningen ska vara av ”industriell” karaktär, dvs att den är byggd med industriella design och komponenter. Därefter är det viktigt att du tar reda på om utrustningen behöver uppfylla särskilda certifieringar eller godkännanden, t ex EN 50155 för elektronisk utrustning ombord på tåg, EN 50121-4 för elektromagnetisk kompabilitet i järnvägsmiljö osv. Därtill bör du undersöka din installationsmiljö om den erbjuder andra utmärkande utmaningar så att du har tagit med det i din beräkning när du väljer utrustning.
Industriella produkter karaktäriseras genom:

 • Motståndskraft mot elektromagnetisk störning
 • Industriell design
 • Robust utformning såsom hölje i metall och hög IP-klass etc.
 • Kan både startas upp och drivas i extrema temperaturer
 • Har industriella anpassningar såsom DIN-fäste, kompakt utformning,

 

 • 2. Säker och högkvalitativ mjukvara

  Nätverksprodukter kontrolleras som nästan all modern hårdvara av mjukvara. Det är helt avgörande att kvaliteten och pålitligheten i mjukvaran kan garanteras för att produkten ska fungera. Om mjukvaran fallerar kan det få ännu större konsekvenser för ett system än om själva produkten eller kabeln slutar fungera. Ett mjukvarufel kan få hela nätverket att gå ner, och kan innebära en svår och långdragen process att få det att fungera igen. Det är därför viktigt att du väljer en leverantör som har en tydlig och öppen process för test och kvalitetsgranskning av mjukvaran som driver nätverksprodukterna.
  Ställ frågor såsom:

  • Hur ser säkerhetspolicyn ut för mjukvaror?
  • Hur garanteras mjukvarukvalitet och kompabilitet mellan produkter och versioner
  • Är mjukvara enkel att använda och konfigurera?
  • Är det samma mjukvara på alla produkter eller är det unik mjukvara per modell? (Olika mjukvaror på olika produkter gör det svårare för tillverkaren att garantera kvalitet och kompabilitet)
  • Hur ofta publiceras CVE-dokument (Common Vulnerabilities and Exposures) och hur snabbt åtgärdas säkerhetssvagheter i mjukvaran?

 

 • 3. Enkelhet att underhålla nätverket och kostnadseffektivt ägande

  Inköp av hårdvaran är i de flesta fall en liten del av den totala kostnaden för ett nätverk. Den stora kostnaden förknippas snarare med nätverksdesign, konfiguration och test. När nätverket börjar användas så uppkommer kostnader för löpande drift och underhåll. Det är väldigt viktigt att beräkna ”Cost of ownership” på nätverkets totala livscykel.
  En viktig faktor när det kommer till närverk är hur enkelt det är att konfigurera och underhålla nätverket över tid. Enkla produkter i kombination med smarta verktyg kan innebära tusentals sparade timmar på nätverkets hela livslängd. Automatiserad backup, smart uppdatering av mjukvara, integrerad dokumentation och hjälpmedel för smarta säkerhetsinställningar kan inte bara innebära en bättre övergripande säkerhet utan också att färre timmar spenderas på att utföra arbetet.
  Ställ frågor såsom:

  • Hur vältestade är produkterna? (Ju bättre testade, desto lägre sannolikhet för nätverksproblem)
  • Har produkten minst 5 års garanti och går garantin att förlänga?
  • Tillhandahålls program/verktyg som förenklar konfiguration, backup och mjukvaruuppdateringar?
  • Tillhandahålls säkerhets och mjukvaruuppdateringar på ett enkelt sätt?

 

 • 4. Tillgång till kunskap och en pålitlig partner

  Ditt val av nätverksutrustning kommer att påverka hur bra ditt system kommer att fungera. Kontroll- och övervakningssystem inom transportsektorn har ofta väldigt lång beräknad livslängd, ibland upp till 30 år. Det är därför otroligt viktigt att välja en tillverkare som kan erbjuda ett långsiktigt, öppet och nära samarbete där båda parter arbetar aktivt för ett långt och problemfritt system genom hela dess livslängd. Tänk på att den digitala utvecklingen går snabbt framåt. Både hårdvara och mjukvara förändras, produkter kommer till slutet av sin livscykel, nya säkerhetshot uppkommer. Tillgång till kunskap och information genom en professionell och ansvarstagande partner är otroligt viktigt.
  Ställ frågor såsom:

  • Hur lång är en produktlivscykel och hur garanteras kampabilitet i ersättningsprodukter?
  • Erbjuds teknisk support och löpande utbildning?
  • Kan försurningskedjan garanteras på lång sikt?
  • Hur pass transparant är tillverkaren och vilken möjlighet har du att få de upplysningar du behöver?

Vill du veta mer?

Westermo är ett svenskt företag som utvecklar och tillverkar nätverksprodukter och erbjuder datakommunikationslösningar för industri och infrastruktur. Företaget startades 1975 i begynnelsen av industriell automation. Utveckling av både hårdvara och mjukvara sker på vårt huvudkontor i Västerås och våra produkter tillverkas i vår högteknologiska elektronikfabrik i Stora Sundby utanför Eskilstuna. I dag har vi egna säljkontor i 13 olika länder och distributörer i ytterligare 40 länder.

Tåg- och järnvägsbranschen tillhör vår specialitet och vi jobbar med både små och stora projekt. Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor om datakommunikation inom transportsektorn.

Se produkter, lösningar och mer information på www.westermo.se eller kontakta vår expert på tåg- och järnvägslösningar direkt:

 

bild

Philippe Thoumy

Tel: 0702 288 360
E-post: Philippe.thoumy@westermo.com