Bygg nytt uppmanar Tågföretagen

Det är kapacitetsbrist i stora delar av Sveriges järnvägsnät. Foto Tågföretagen

Ibland måste man tillåta sig att upprepa det uppenbara: järnvägen är full till bredden! Nyligen presenterade Trafikverket en trafikslagsövergripande analys med det tydliga budskapet att det är kapacitetsbrist i stora delar av Sveriges järnvägsnät under stora delar av dygnet. Vår slutsats är att snabb utbyggnad av nya stambanor med separatfinansiering, liknande upplägget för Öresundsbron, nu både är akut och genomförbar.

Sedan Sverigeförhandlingen presenterade en plan för nya stambanor inklusive löften om över100 000 bostäder i kommuner utmed banan har mer eller mindre realistiska alternativ som magnettåg och hyperloop passerat revy. Och nyligen har visionen för en snabb utbyggnad av elvägar – såsom den ritades upp för cirka fem år sedan – visat sig vara ett stickspår.

Utvecklingen av bränsleceller, elflyg och kanske luftskepp har möjligen framtiden för sig, men tar tid att utveckla och införa på bred front. Tidskritiska beslut om vår framtida infrastruktur har dessvärre hämmats av att vi gärna hemfaller åt rosaskimrande visioner om teknikens under.

Skanska har nyligen pekatpå att det med modern – etablerad – byggteknik går att bygga elvägar i form av nya stambanor mellan våra tre storstäder på nio år. Om utsläppen under byggtiden är problematiska så kan vi vidga perspektivet och ge förutsättningar för lågfossilbetong genom ett stort industriellt projekt, liknande HYBRIT inom stålindustrin.

Statliga volymgarantier skulle kunna ställas ut inom ramen fören större upphandling av klimatsmart betong vid snabb utbyggnad av nya stambanor. Därmed får även anläggningsindustrin en kraftfull skjuts mot klimatomställningen.