Första biogasdrivna kombinationshallen i Sverige sänker avisningstiden enormt på ett miljövänligt sätt

Bild: Trainalliance

Logistikbranschen fokuserar starkt på att flytta fram gränserna inom hållbarhet genom en mängd satsningar på olika nivåer. Train Alliance Sweden är en av de aktörer som går i frontlinjen och tar just nu Sveriges första kombinationshall med biogasdriven uppvärmning med varmluft i drift. Med sin unika funktion för varmluftsavisning av järnvägsfordon kan avisningstiden för ett 50 meter långt järnvägsfordon reduceras från 4–6 timmar – till under en timme.

Den nya kombinationshallen ligger på Rala depåområde i Hallsberg. Här erbjuder Train Alliance ett heltäckande tjänsteutbud, inklusive allt från avisning, klottersanering och fordonstvätt till tekniskt underhåll. I den angränsande och uthyrda svarvhallen erbjuds hjulsvarvning.

– Inledningsvis byggde vi en svarvhall, men för att kunna svarva hjul på vintern behöver man också avisningsfunktioner. Traditionellt finns en mängd olika metoder för avisning, men här föll valet på varmluftsavisning. Det är en effektiv och skonsam metod som inte skadar fordonet och därtill gör det torrt när det är färdigt, vilket minskar risken för ny påfrysning, berättar vd Joakim Weijmer.

Miljövänlig drift med biogas och fordonen kommer snabbare ut i trafik

Varmluftsavisning kräver ett stort effektbehov för att uppnå snabbt resultat. Hela anläggningen har en effekt på 1,8 MW, varav merparten åtgår för att värma 60 000 m³ luft/timme till c:a 50 grader.

– Att övergå till biogas är en självklarhet ur ett miljömässigt perspektiv och det går helt i linje både med våra egna miljöåtgärder och med den allmänna trenden i Europa mot CO2-neutrala anläggningar. Vi har i kombinationshallen ett mycket avancerat reningsverk där allt smältvatten går till ett reningssystem och sedan kan användas till fordonstvätt. I slutänden når vattnet det kommunala nätverket som rent vatten, säger projektchef Pierre Starck.

www.trainalliance.se