ERTMS-installationerna på långdistanslinjen mellan Langå, Struer och Holstebro i full gång

Banedanmark rullar ut ERTMS över hela landet. Foto: Banedanmark

Idrifttagningen av det nya signalsystemet ERTMS på fjärde sträckan av långdistanslinjen mellan Langå, Struer och Holstebro pågår nu. Banedanmark har redan goda erfarenheter av systemet på Jylland. Banedanmark håller på att ersätta signalerna längs den danska järnvägen med ett digitalt signalsystem som flyttar signalerna efter järnvägen i i förarhytten.

ERTMS har tidigare rullats ut på Jylland mellan Lindholm och Frederikshavn och på Thybanen med goda upplevelser, och nu har resan kommit till sträckan mellan Langå, Struer och Holstebro. Det kommer att påverka tågverksamheten under fem helger under de kommande månaderna, tills det nya systemet är fullt operativt på hela rutten i början av april. Signalsystemet säkerställer att det i framtiden blir betydligt färre signalfel vid tågdriften, och därför kan passagerare se fram emot färre förseningar och möjligheten till fler tåg på spåren.

– Istället för att stänga hela sektionen på en gång har vi delat upp arbetet mellan Langå, Struer och Holstebro i etapper. På detta sätt kan vi hålla trafiken igång och samtidigt minska besväret för trafikanterna. De återstående fysiska omvandlingarna till det nya signalsystemet kommer att installeras och testas på helgerna, så att vi inte slår mot pendlarna som använder tåget på vardagar. Stängningen av plankorsningar är planerad, så vi arbetar bara med några plankorsningar åt gången, säger Thilde Restofte Pedersen, programchef på Banedanmark.

Tills hela rutten tas i bruk kan passagerarna dock förvänta sig en något längre väntetid vid stationen vid vissa tider. Hittills har Banedanmark kunnat arbeta med installationen utan att störa trafiken i området och kabelrännor och kablar har redan grävts längs hela sträckan, liksom ny teknisk utrustning har installerats i och vid banan. Banedanmark förväntar sig att hela linjen kommer att vara i drift med det nya signalsystemet i slutet av mars. Arbetet utförs dock under mycket olika förhållanden med den massiva avvecklingen på grund av Covid-19 och det kan därför inte uteslutas att det kan påverka planerna för idrifttagning.