Danmark varnar Europa om tågvagnarnas kopplingslås

Vagnar av typ, FEA-S 640690. Dessa så kallade pocket waggons på väg med container. Foto: Hattons, kredit: Photo by Gareth Bayer

Efter att en släpvagn nyligen inte var ordentligt kopplad till en godsvagn varnar AIBN om kopplingslåset. SHT varnar nu europeiska partner om att ett lås för en godsvagn kan släppa, även om det inte är defekt.

Det hände efter att ett lastbilssläp inte var ordentligt ansluten till en godsvagn på väg över Stora Bältet. Detta konstateras av danska transportministeriet i ett pressmeddelande.

Nyligen varnade en person polisen om att en vagn på ett godståg tippade, när det var på väg över den låga bron i riktning mot Fyn.

Tåget stoppades i Nyborg, där det konstaterades att kopplingen i ett lastbilssläp hade lossnat.

Detta ledde till ett förbud mot att köra släpvagnar över Stora Bältet på så kallade pickupvagnar. Förbudet utvidgas nu till att gälla i hela Danmark.

En dansk olycksutredningsnämnd arbetar nu för att ta reda på vad som gick fel. Men redan nu skickas en så kallad säkerhetsvarning till de andra europeiska säkerhetsorganisationerna.

SHT har upptäckt att kopplingslåset i vissa tester hade ingen eller endast begränsad  effekt när det dras vertikalt.

Detta gällde även om låset var i rätt låsläge och trots att låset var i gott skick, underhållet och smörjat enligt föreskrifterna.

- Det finns fortfarande många frågor att svara på, men det är helt klart att denna typ av släpvagn inte får transporteras över Stora Bält utan att det genomförs en fullständig säkerhetskontroll, säger Danmarks transportminister Benny Engelbrecht i pressmeddelande.

Händelsen väcker minnen från olyckan som dödade åtta personer för två år sedan. Olyckan ägde rum när en så kallad semitrailer hade lossnat från ett godståg och träffat ett mötande passagerartåg.

Enligt pressmeddelandet från transportministeriet var låset av samma typ som släppte 2019 i samband med olyckan.