Nokia och Jernbaneverket förbättrar kommunikationsnätets säkerhet och effektivitet på norska järnvägar

Norska Jernbaneverket utvecklar i samarbete med Nokia ny framtidsinriktad GSM-R mark-till-tåg- infrastruktur, och ett ultrabredband IP/MPLS- baserat optiskt nät och ett effektivt mikrovågsnät. Här hålls rälsen och digital teknologi fri från snö och is. Foto: Credit: Oystein Grue / Jernbaneverket

Norska tågoperatörer använder avancerade landsomfattande
kommunikationsnätverk för att förbättra säkerhet och effektivitet.
Jernbaneverket är ansvarigt för underhåll av järnvägsinfrastruktur
och drift av landets linjenät för ministeriet för Transport och
Kommunikation.

Linjenätet som sträcker sig från Oslo till polcirkeln, omfattar 4230
kilometer spår, 357 stationer, över 700 tunnlar och fyra datacenter för
transport av 61 miljoner passagerare och 30 miljoner ton last årligen.

Jernbaneverket litar starkt på sitt kommunikationsnät när det gäller
säker hantering av trafikflöden. Samma höga krav tillämpas på
järnvägsstationer och terminaler, vid planering och i samband med
affärsverksamhet.

Inför ökande trafik och behovet av att distribuera nya generationens
tjänster införde den norska järnvägen internationella ERTMS- och
GSM-R standarder.

Syftet är också att öka operativ effektivitet och minska totala
ägandekostnader (TCO).

Parterna omvandlar därmed kommunikationsinfrastrukturen för att
möjliggöra mer pålitlig, effektiv och säker tågservice inom hela
Norges nationella linjenät.