Första driftsättning av ERTMS på Malmbanan förskjuts

Nu utvärderas ERTMS på Malmbanan. Foto: Trafikverket

I vår skulle den version av ERTMS som ska användas vid den stora installationen på Malmbanan tas i bruk på pilotbanorna Ådals- och Botniabanan. Den flyttas istället till i höst. Tidigare plan för uppgradering av Pilotbanorna Botniabanan och Ådalsbanan flyttas. Orsak till förskjutningen är de brister i fordonsutrustningens programvara som upptäckts vid test och verifiering hos leverantören. Ett antal rättningar i fordonens programvara behöver införas innan en uppgradering av systemet kan ske. Marksystemet är klart för att genomföra en uppgradering men även fordonsidan måste vara fullt redo. Säkerhet och tillförlitlighet är av yttersta vikt. Därför ser vi oss tvingade att återigen justera tidpunkten för ett införande.

Förskjutningen av införandet på pilotbanor och därmed start av erfarenhetsdrift påverkar också införandeplanen på Malmbanan. En stabil och säker erfarenhetsdrift är förutsättningen för en fortsatt utrullning. Första driftsättning av ERTMS på Malmbanan förskjuts nu till sommaren 2023.

ERTMS utvecklas först hos systemleverantör i ett testlabb. Därefter testas mark- och ombord utrustning på Trafikverkets två testbanor. När systemet får systemgodkännande installeras det på pilotbanorna för minst sex månaders erfarenhetsdrift med ordinarie tågtrafik. Först därefter är det dags för ett bredare införande.