Hector rail tar plats på Sävenäs godsbangård

Hector Rail öppnar lokförarstation på Sävenäs godsbangård. Foto: Trafikverket

Hector rail har öppnat en ny lokförarstation på Sävenäs godsbangård i Göteborg. Etableringen är ett viktigt steg i företagets tillväxt och en följd av de nya samarbetena med Södra Skogsägarna och Flixtrain.

– Att vi sätter ner våra bopålar i Göteborg är ett strategiskt beslut med målsättningen att etablera en fast position i västra Sverige. Tillsammans med våra nya kunder kommer vi att skapa fler möjligheter för godstransporter, säger Joacim Axelsson-Sternkrans, nytillträdd lokförarchef till tidningen Skog Supply.

Från mitten av december kommer de första rundvirkestransporterna från Södra Skogsägarna att köras från den nya stationen med volymer kring 1,6 miljoner kubik per år. Utöver detta har Hector rail också slutit avtal med den tyska tågoperatören Flixtrain, som etablerar sig i Sverige och gör sina första passagerarresor mellan Göteborg och Stockholm under 2021. Förutom fler resor, möjliggör samarbetet nya arbetstillfällen för lokförare och ombordpersonal.